Monografija Petog korpusa dostupna javnosti: Jedna od najuspješnijih priča Armije RBiH

Monografija Petog korpusa Armije RBiH ugledala je svjetlo dana. Lična karta jednog od najuspješnijih korpusa koji je učestvovao u odbrani domovine, sa svim relevantnim historiografskim podacima od početka pa do kraja rata, konačno je dostupna javnosti.

Već duže vrijeme postojala je ideja da se na papir ispiše sve ono što je Peti korpus Armije BiH i narod Bihaćkog okruga preživio od 1992. do 1995. godine. U novembru 2016. godine članovi Patriotske lige i Ministarstva za pitanja boraca i RVI USK predočili su Vladi USK projekt izrade Monografije Petog korpusa Armije RBiH koji je Vlada prihvatila te 19. decembra donijela odluku da se krene u realizaciju projekta.

Monografija se sastoji od osam dijelova

Na čelu projekta bio je general Fadil Hasanagić, ratni načelnik štaba Petog korpusa. U njegovom timu nalazilo se 5 ljudi, kao i 37 aktivnih saradnika. U proteklih 16 mjeseci pomoć su im pružile i stotine nekadašnjih pripadnika i starješina Petog korpusa koji su dali svoj doprinos u nastanku ovog djela.

“Monografija sadrži 736 stranica i sastoji se od osam dijelova. U prvom se govori o početku agresije na BiH i presjeku stanja na početku rata, a u drugom o pripremi i realizaciji otpora zbog agresije u Bihaćkom okrugu. Ovi počeci su veoma važni, a detalje su nam opširno opisali nekadašnji pripadnici Patriotske lige, rezervne policije, teritorijalne odbrane, službi sigurnosti i ostalih. U trećem dijelu prezentovana je organizacija teritorijalne odbrane, organizacija Okružnog štaba, štabova po općinama, formiranje Unsko-sanske operativne grupe, formiranje brigada i drugih jedinica”, rekao je Hasanagić za Klix.ba.

Četvrti dio monografije donosi informacije o konačnom formiranju Petog korpusa, i to sa svim elementima zbog kojih je izrastao u jednu respektabilnu vojnu formaciju na ovim prostorima, uvažavanu od neprijatelja i međunarodne zajednice.

“Peti dio govori o pokušaju secesije određenog djela BiH. Tu smo pokušali dati jednu realnu ocjenu stanja na ovim prostorima i sukobu sa snagama Fikreta Abdića. U šestom dijelu riječ je o borbenim dejstvima i tu se Peti korpus razlikuje od mnogih drugih. U toku rata, od odbrane i pokušaja napada na Bosansku Krupu pa sve do akcije Sana 95, Peti korpus je izveo ukupno 953 borbena dejstva. Monografija sadrži i jedan dio originalnih tekstova koje su hrabri novinari i njihovi saradnici napisali u toku rata i mi smo ih dali javnosti na uvid. Konačno, u osmom dijelu nastojali smo poimenično spomenuti sve poginule borce i pripadnike Petog korpusa. To je prema mom mišljenju najvažniji dio, jer se radi o ljudima koji su dali svoj život za državu koju danas imamo”, rekao je Hasanagić.

Čak 50 posto pripadnika Petog korpusa poginulo ili ostalo RVI

Prema njegovim riječima, u zoni odgovornosti Petog korpusa poginulo je 3.248 vojnika, dok je 5.546 bilo ratnih vojnih invalida.

“Kako mi vojnici to kažemo, ‘iz stroja je izbačeno’ više od 8.700 vojnih obveznika. Ako uzmemo u obzir da je Peti korpus najviše imao 18.106 vojnih obveznika, dolazimo do podatka da je skoro polovina ‘izbačena iz stroja’. Bez obzira na to, Peti korpus je izvojevao sve pobjede i doprinio da država BiH postane slobodna”, istakao je Hasanagić.

U Monografiji su pomenuti i dolasci krajiških dobrovoljaca u ratu, pokretanje namjenske industrije, a pobrojani su i svi dobitnici znanja i odlikovanja – heroji rata kao što su major Adil Bešić i general Izet Nanić, kao i svi zlatni ljiljani. Javnosti su predočeni i brojni dokumenti koji su u toku rata bili od značaja za Armiju RBiH i Peti korpus.

U izradi Monografije učestvovao je i general Atif Dudaković, ratni komandant Petog korpusa, koji nam je rekao da su u ovoj knjizi sabrane historijske činjenice o mjestima, ulozi i zadacima Petog korpusa, kroz njegovo formiranje i djelovanje, do okončanja rata.

“To je jedno veliko djelo. Normalno da nije sve navedeno, neki neznani ili znani pojedinci, ali to je jedna historijska činjenica o jednoj vojnoj jedinici u jednom vremenu, od njenog nastanka pa do kraja rata, na prostoru Bosanske krajine. Moram istaknuti da je grupa ljudi koji su to radili, uz moje malo učešće, odradila koliko je mogla. To je djelo koje neće ostati nama, nego onima poslije nas. Bilo je kratko vrijeme u kojem je Monografija rađena, budući da su neke rađene godinama, no ovo što je napravljeno, mislim da je urađeno dobro”, rekao je Dudaković za naš portal.

Peti korpus se suprotstavio brojčano nadmoćnijim neprijateljima

On je kazao da su neprijatelji Bosne i Hercegovine prije rata govorili da njenim pojedinim narodima prijeti nestanak, budući da nisu imali svoju vojsku.

“Armija RBiH je upravo zbog toga formirana, ona je odbranila državu i biološki sačuvala narod na ovim prostorima. Ono što je posebno karakteristično za Peti korpus jeste da smo riješili pobunu i u vlastitim redovima i taj segment borbe protiv snaga Fikreta Abdića je naznačen u Monografiji. Po broju, intenzitetu borbe, ciljevima, uprkos logističkoj podršci naših neprijatelja, Peti korpus se svemu odlučno suprotstavio”, istakao je Dudaković.

Iako brojčano nije bio veliki, Peti korpus je, prema Dudakovićevim riječima, postigao brojne uspjehe.

“Kada sam postao komandant Petog korpusa on je imao 12.000, a tokom 1994. godine kada smo mobilisali sve što smo mogli bilo je skoro 19.000 ljudi. Tu je bilo i rezervnih jedinica, kao i blizu 4.000 pripadnika policije. Ukupno je pod oružjem i angažovanih u sistemu odbrane ovog dijela BiH bilo blizu 23.000 ljudi. To je maksimalna brojka spiska pripadnika Armije, rezervnih jedinica i MUP-a. To uopće nije velika cifra ako znamo da su samo snage Fikreta Abdića u jednom momentu imale 9.672 pripadnika, a borili smo se i protiv mnogo moćnijih snaga Srpske krajine. Međutim, nametanjem načina i stila borbe i borbenih dejstava izašli smo na kraj sa svima”, rekao je Dudaković.

Iz Tima koji je učestvovao u izradi Monografije istakli su da je ona ponudila odgovore na brojna pitanja, ali i da su spremni prihvatiti sve primjedbe i sugestije kako bi sljedeća bila još bolja i obimnija.

“Monografija je već dostupna javnosti. Prvi tiraž je 500 komada, od čega će 350 biti podijeljeno školama i njihovim bibliotekama, općinskim bibliotekama u USK, boračkim organizacijama, a jedan dio će ići u slobodnu prodaju. Moram reći da se znatan broj ljudi iz BiH i inozemstva interesuje za Monografiju, zbog čega smo veoma sretni”, kazao je za kraj general Hasanagić, vođa projekta.

klix.ba

Related posts