Ministarstvo za pitanja boraca i RVI Vlade USK: Brži obračun invalidnina

U organizaciji Ministarstva za pitanja boraca i RVI Vlade USK danas je u Bihaću organizirana obuka za uvođenje jedinstvenog sistema obračuna invalidnina i drugih izdvajanja za boračke kategorije.

– Federalno ministarstvo je razvilo novo aplikativno rješenje, odnosno Informacioni sistem za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata a koji je namijenjen Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i pratećim službama na općinskim i kantonalnim nivoima. Ovim projektom će biti uveden jedinstven, , registar boraca i upravljanje obračunom i isplatom njihovih naknada i naknada za članove njihovih porodica, pojasnio je ministar za pitanja boraca i RVI u Vladi USK Dževad Malkoč.

Današnja obuka za zaposlene u Kantonalnom ministarstvu i općinskim BIZ-ovima organizovana je da bi od 1.1.2017. godine invalidnine bile obračunavane po novom sistemu.

Related posts