Ministarstvo finasija USK i USAID organizirali obuku o fiskalnoj procjeni zakona

U okviru projekta „USAID SGIP – Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini“ danas je u Bihaću organizirana obuka o fiskalnoj procjeni zakona, propisa i drugih akata s posebnim osvrtom na primjenu Pravilnika o postupku izrade izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet.

Obuku su organizovali USAID i Ministarstvo finansija u Vladi Unsko-sanskog kantona, a namijenjena je državnim službenicima koji sudjeluju u kreiranju zakona i drugih akata.

USAID-ov projekt SGIP fokusiran je na poboljšanje procesa razvitka politika u sklopu zakonodavne procedure i poboljšanje izradebudžeta, budžetskih pregleda, procesa usvajanja i izvršenja budžeta.

– Propisi doneseni s realnim projekcijama troškova doprinijet će da se budžetska sredstva potrebna za provedbu tih propisa mogu bolje planirati i realizirati, a doprinosi kontroli javnih finansija, istakao je u uvodnoj riječi Salih Dedić, ministar finansija u Vladi USK.

Related posts