Međuvjerska tribina o pomirenju održana u Bosanskom Petrovcu

U opštinskoj Vijećnici juče je održana javna tribina „Moj doprinos trajnom miru“, organizovane u okviru USAID-og projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS u saradnji sa Međureligijskim vijećem BiH, Fondacijom Mozaik, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka.

Na tribini su učestvovali predstavnici crkava i vjerskih zajednica, lokalnih vlasti, organa lokalne uprave, civilnog društva, obrazovnih institucija na čelu sa direktoricama osnovne i srednje škole, i ostali zainteresovani predstavnici bosanskopetrovačkog građanstva.

Uvodničari na javnoj tribini bili su: arhimandrit Searfim (Kužić), iguman manastira Rmanj, imam Mirzet ef. Spahić, te župnik iz Drvara vlč. Davor Klečina.

Javna tribina je osmišljena u formi panel diskusije na kojoj su predstavnici vjerskih zajednica i drugi učesnici dali svoj osvrt na važnost izgradnje trajnog mira iz religijske perspektive, a sa ciljem uključenja svih društvenih faktora u procesu vraćanja povjerenja među građanima BiH, bez obzira na njihovu nacionalnu ili vjersku pripadnost.

U okviru diskusije glavni imam, Mirzet Spahić je istakao: „Islam kao i druge božanske religije poziva na mir, i bitno je da u današnjem teškom vremenu, te teškoće i prepreke prevaziđemo zajedno“.
Na te riječi se, u duhu pravoslavlja nadovezao iguman manastira Rmanj: „Gradeći mir u svojoj duši, gradimo mir za sve nas. Na ovoj zemaljskoj kugli ima mjesta za sve“.

Svoj osvrt dao je i Davor Klečina, župnik iz Drvara: „Katolička crkva je dala svoj doprinos u izgradnji mira i pomirenja u Bosni i Hercegovini, to je i suština religije“.

Nakon izlaganja, uslijedila je živa diskusija, gdje su se za riječ javljali učenici osnovne škole, direktorica OŠ „Ahmet Hromadžić“, nastavnici i profesori vjeronauke, te ispred lokalne vlasti, vijećnik Marinko Mrđa.

Na kraju, upućena je jedna lijepa poruka iz Bosanskog Petrovca, koja se ne temelji samo na riječima, već na svakodnevnim djelima i primjerima iz života- „Svi smo kao jedno“.

Related posts