Krajina bar u planovima nije zaboravljena

U Autocestama Federacije BiH tvrde da Krajina bar u planovima nije zaboravljena, te najavljuju gradnju nekoliko dionica 5c za narednu i 2018. godinu

Nedavno je nekako ugluho prošlo u našoj javnosti to da je Udruženje Bosanska krajina uputilo pismo Adnanu Terziću, novoizabranom direktoru JP Autoceste FBiH, u kojem članovi te asocijacije, nezadovoljni dosadašnjom razvojnom politikom prema Krajini, traže objašnjenje “zašto u ovom javnom preduzeću nema konkretnih planova i aktivnosti vezanih za taj dio naše zemlje”.

Da li je to samo nastavak zanemarivanja Krajine, stavljanja u drugi plan komunikacionih potreba tamošnjeg stanovništva, pa čak i od njihovih predstavnika u državnom Parlamentu i u drugim državnim organima, pitaju se također u Udruženju.

Čini nam se, odgovore bi prvo trebalo da traže izvan Autocesta, no, mi smo ih, u njihovo ime, direktno zahtijevali i od odgovornih u ovom preduzeću.

Iz komentara što smo ga dobili proizlazi da Krajina nije stavljena na stranu. O ovome svjedoči, objašnjavaju iz tamošnje pres-službe, i to da u planu poslovanja Autocesta FBiH postoji stavka modernizacije transportne infrastrukture upravo u ovom dijelu naše zemlje.

Koraci ka brzoj cesti

“U pitanju je modernizacija sadašnje saobraćajnice do nivoa brze ceste za dionicu Ključ – Bosanski Petrovac – Bihać i ovaj pravac je određen kao prioritetni i stavljen je na listu projekata Transportne strategije FBiH”, ističu u Autocestama Federacije BiH.Za kada je planirano njegovo realizovanje?

“Korak je učinjen usvajanjem Okvirne strategije prometa BiH za razdoblje od 2016. do 2030. godine, a koja je bila uvjet Evropske unije za apliciranje na sredstava iz evropskih fondova”, objašnjavaju sagovornici, od kojih saznajemo i to da će se naredne godine, za tu 114 kilometara dugu dionicu raditi idejni projekat kao i odgovarajuće studije (Prethodna procjena uticaja na okoliš, Saobraćajna studija i Preliminarna studija opravdanosti sa ciljem odabira koridora brze ceste za daljnju razradu). Ne znamo šta sve to konkretno znači, odnosno koliko vremena treba da bi se okončale ove radnje, ali treba vjerovati da se neće čekati krajnji rok. Ponavljamo, 2030. godina.

No, šta se u ovoj oblasti dešava u ostalim dijelovima BiH, prije svega na jugu, utoliko prije što je najavljeno da će uvođenje izvođača radova u projekat gradnje dviju dionica autoputa na koridoru 5c biti u julu?

Napominjemo da smo u jednom od ranijih naših razgovora u Javnom preduzeću saznali da se priprema realizacija dva projekta vrijedna 100 miliona eura na dionici Počitelj – Međugorje, uključujući most Počitelj, koji su, prema toj najavi, trebalo već da budu potpisani. Da li su?

“JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar trenutno provodi proceduru odabira najpovoljnijeg ponuđača, prema pravilima i procedurama finansijera odnosno Evropske investicione banke (EIB) za izvođenje radova na izgradnji autoceste na koridoru 5c, poddionica Počitelj – Zvirovići, LOT 1 i LOT 2”, ističu sagovornici, napominjući da se za LOT 1 poddionice Počitelj – Zvirovići čeka saglasnost EIB-a, nakon čega će se donijeti odluka o dodjeli ugovora za izgradnju.

“Kada je riječ o LOT-u 2 poddionice Počitelj – Zvirovići, dobivena je saglasnost EIB-a, ali nije potpisan ugovor o izgradnji”, napominju u Autocestama FBiH, ne objašnjavajući zbog čega nije potpisan.

Da li je u odnosu na vrijeme od prije pola godine riješen problem eksproprijacije?

Podsjećamo na to da su se bili ispriječili razni neriješeni imovinskopravni odnosi, pa i to što se dio zemljišta kojim bi putevi trebalo prolaziti vodio kao državni u sudskom gruntu, a Općina Čapljina ga je priznala kao vlasništvo fizičkih lica. Koliko je još ostalo neriješenih parcela, koliko se upravnih sporova vodi u vezi sa eksproprisanim područjem?

Odgovor pres-službe JP je bio kratak: “Jedan od uvjeta za potpisivanje ugovora sa izvođačem radova je bio i završetak postupka eksproprijacije, odnosno ulazak u posjed nekretnina, što je privedeno kraju i čime su se stekli uvjeti za potpisivanje ugovora na oba LOT-a. Eksproprijacija se finansira iz vlastitih sredstava i ona su osigurana. JP Autoceste FBiH je osiguralo sredstva za naknadu zemljišta koja su predmet eksproprijacije na području izgradnje poddionice Počitelj – Zvirovići i otvoren je poseban račun u Sparkasse banci Sarajevo”, ističu sagovornici, od kojih saznajemo i to koje se sve aktivnosti sada vode u Federaciji BiH kada je u pitanju izgradnja autoputa.

Odmorište Lepenica

Dakle, u zeničkoj regiji u izgradnji su dvije poddionice Drivuša – Klopče i Klopče – Pečuj, odnosno Donja Gračanica ukupne dužine 8 kilometara sa planiranim rokom završetka kraj septembra 2017, odnosno decembar 2018. godine.

Krajem septembra počela je izgradnja pratećih uslužnih objekta na odmorištu Lepenica, dionica Sarajevo zapad – Tarčin, sa rokom gradnje do kraja januara 2017, kada se planira otvorenje novih modernih pratećih sadržaja na koridoru 5c.

U završnoj je fazi tenderska procedura za izbor izvođača radova na LOT 1 i LOT 2 poddionice Počitelj – Zvirovići, dužine 11 kilometara.

U toku su pripreme za izgradnju još dvije dionice Počitelj – Buna dužine 7,2 i Donja Gračanica – Tunel Zenica u dužini od 3,9 kilometara, tako da će već početkom naredne godine biti aktivna i ova dva gradilišta.

Početak izgradnje II faze radova na dionici Svilaj – Odžak počinju u martu 2017. Završetak II faze i puštanje u promet je kraj iduće godine.

Poddionica Mostar jug – Buna je duga oko 13 kilometara. U toku je priprema novog optimiziranog idejnog projekta koji uvažava zahtjeve lokalne zajednice i zaštite okoliša.

“Pokrenute su aktivnosti vezane za implementaciju projekata izgradnje dionice tunel Prenj kao i projekta Mostar sjever – Mostar jug, ali i aktivnosti vezane za pripremu tri projekta od Ovčara do Salakovca, koji uključuju izgradnju tunela Prenj, naš najveći izazov u ovom investicionom ciklusu”, kažu u Autocestama FBiH, a zasada je na putu do tog izazova imenovan tim za implementaciju projekta.

/oslobodjenje.ba

Related posts