Konferencija „Voda -najvrjedniji resurs budućnosti“ danas u Zagrebu

U Zagrebu se održava regionalna konferencija „Voda – najvrijedniji resurs budućnosti“ Aktuelnosti u vodnom gospodarstvu, uključujući analize naplate voda od poslovnog sektora i građana, primjena novih tehnologija u smanjenju gubitaka u vodoopskrbi, zaštita vodocrpilišta, smanjenje količina mulja te uvođenje novih rješenja u odvodnji, neke su od tema koje se obrađuju na konferenciji . Tema upravljanja vodama je i važno geo-političko i strateško pitanje, EU kroz svoje politike naglašava pitanje sigurnosti i održivosti vodnih resursa, a predstavnici Evropske komisije i drugih sektorskih tijela iz Brisela iznijet će najnoviji presjek evropskih politika.

Skup je okupio sektorski vezana poduzeća, nadležne institucije, predstavnike akademske zajednice iz Hrvatske i zemalja regije. Aktualnost tema i sličnost problematike potaknule su dolazak sudionika iz Slovenije, Srbije te iz Bosne i Hercegovine. Tako su učešće u radu konferencije uzeli predstavnici Tuzlanskog kantona, na čelu sa premijerom Begom Gutićem te iz Unsko-sanskog kantona ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Dragan Polimanac sa saradnikom Senadom Tutićem.

– Ovaj sektor se nalazi pred stalnim izazovima primjene najboljih svjetskih praksi, uključujući visoku razinu informatizacije, a obaveza je predstavnika vlasti na svim razima da udovolje evropskim standardima u pogledu odvodnje i rješavanja komunalne infrastrukture, ističe ministar Polimanac.

Related posts