Komisije u Skupštini USK zauzele stavove pred sutrašnju sjednicu Skupštine USK

Pred predstojeće skupštinsko zasjedanje zakazano za sutra, jučer su održane sjednice Komisije za pitanje sigurnosti i nadzora zakonitosti rada, Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, te Komisije za budžet , ekonomsku i finansijsku politiku.

Svaka od komisija razmatrala je tačke dnevnog reda Skupštine iz djelokruga svoga rada. Ipak najviše pažnje privukla je sjednica Komisije za budžet ,na kojoj uz ostalo razmatran rebalans budžeta za 2016., Nacrt zakona o izmjenma i dopunama zakona o izvršenju budžeta, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za kratkoročno kreditno zaduženje ‘overdraft’.

Prema prijedlogu Vlade, rebalans budžeta USK koji će se pred skupštinskim zastupnicima naći u srijedu iznosi 215 miliona maraka što je za 0.8 posto manje od predviđenog iznosa. Podsjetimo budžetom za 2016. godinu planirani tekući deficit od 10.5 miliona sveden na 3.5 posto.

Uz ovaj finansijski dokument komisija je razmatrala i prihvatila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za kratkoročno kreditno zaduženje.

Također su prihvaćeni i upućeni Skuptini na razmatranje izvještaji o radu u 2015. godini Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, RTV USK i Razvojne agencije, te programi rada za 2016. apoteke Sanski Most i Razvojne agencije USK.

Izvještajem o radu RTV USK za 2015. godinu bavila se i Komisija za obrazovanje. Kako je rečeno, brojni problemi koji su opterećavali poduzeće u tom periodu (izmjene upravljačkih struktura – tri skupštine društva , te imenovanje NO tek u septembru) itekako su se odrazili na poslovanje. Uz zatečeni gubitak utvrđen vanjskom revizijom od preko 400.000 KM , dugovanja i preko 60.000 KM izgubljenih sudskih sporova, kraj godine je uz brojna odricanja i angažman dočekan sa gubitkom od svega 8.000 KM .

Ukazno je i na potrebu trajnog rješavanja smještaja i izgradnje objekta za ovaj medij, jer je do sada na račun zakupnina u neodgovarajućem i neuslovnom prostoru plaćeno skoro milion maraka.

Razmatrajući informaciju o održivosti i finansiranju Univerziteta u Bihaću prije svega u segmentu naučno istraživačkog rada zaključeno je da se mora uspostaviti bolja saradnja između Univerziteta odnosno timova zaduženih za projekte i ministarstava finansija i obrazovanja, kako bi se otklonile sve prepreke za apliciranje ili realizaciju takvih projekata.

Komisije za pitanje sigurnosti i nadzora zakonitosti rada prihvatila je izvještaje o sigurnosti na području USK u prvih devet mjeseci, te informaciju o sigurnosti saobraćaja u istom periodu, uz prijedloge mjera koje je ponudilo resorno ministarstvo.

Danas je zasjedala i Komisija za zdravstvo, boračka pitanja rad i socijalnu politiku. Na dnevnom redu našlle su se tačke za naredno skupštinsko zasjedanje, 28. novembra, koje se odnose na davanje mišljenja Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike na prednacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, te prednacrt zakona o štrajku F BiH.

Kako je istaknuto na sjednici, budući su zakoni obuhvaćeni reformom radnog zakonodavstva u F BiH. S obzirom na podijeljene nadležnosti i primjenu federalnih propisa u kantonima, prednacrti su upućeni i kantonima na davanje mišljenja.

Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu datira iz 1990. godine i neophodno ga je osavremeniiti, mišljenje je predlagača. Kod prednacrta ovog zakona postignut je konsenzus socijalnih partnera na federalnom nivou.

Zakon o štrajku je još jedan obuhvaćen reformom radnog zakonodavstva i o njemu će svoje mišljenje dati skupštinski poslanici.

Članovi Komisije su se očitovali i o Informaciji o stanju u oblasti socijalne zaštite, izbjeglih i raseljenih osoba i povratnika. Kako se moglo čuti od predlagača, Ministarstva zdravstva i socijalne politike, ukupno četiri miliona i 200 hiljada KM iznosi dug prema korisnicima socijalnih davanja. Radi se o porodiljama u radnom odnosu i van radnog odnosa, osobama smještenim u ustanove socijalne zaštite i drugim osobama koje su obuhvaćene zakonom.

Sve tačke su podržane i upućene u daljnju proceduru.

rtvusk.ba

Related posts