Koliko siguran je ulazak u jamu za hiljade rudara u FBiH?

Kada je riječ o sigurnosti rudara trenutno je jako složeno i teško stanje u rudarskim objektima RMU “Zenica“ u pogonima “Stranjani“ i “Stara jama“, izjavio je za Fokus.ba Sinan Husić, predsjednik Samostalog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

Rudari u Federaciji BiH, njih 11.000, u ovom su trenutku jedna od najugroženijih kategorija radnika u FBiH, budući da se svakodnevno suočavaju sa brojnim opasnostima. U većem bh. entitetu u proteklim godinama desilo se više teških rudarskih nesreća, sa fatalnim posljedicama, a kako bi se spriječile nesreće u narednom periodu potrebna su ulaganja u rudnike.

“Sigurnost rudara ni danas nije na potrebnom i željenom nivou. Svi oni koji izvršavaju radne zadatke u neposrednoj proizvodnji u podzemnoj i površinskoj eksploataciji su zbog prirode svog posla posebno ugroženi i pod posebnim opasnostima. Naročito se to odnosi na uposlene u podzemnoj ekspoloataciji uglja”, rekao je Husić za Fokus.ba.

On dodaje da se u složene i zahtjevne rudarske objekte mogu svrstati i objekat sa podzemnom eksploatacijom uglja u RMU “Breza“, rudnici uglja “Kreka“ u Tuzli, RMU “Đurđevik“, RMU “Kakanj“, objekat sa podzemnom eksploatacijom RMU “Banovići“ te RMU “Abid Lolić“.

Husić smatra da treba poduzeti niz mjera kako bi se poboljšala sigurnost u rudnicima, ali i zaštitila prava rudara.

“Uslove za veća prava radnika u rudnicima treba graditi kvalitetnim upravljanjem rudnicima, građenjem efikasne i operativne organizacije u samim rudnicima, ali i agresivnijim otklanjanjem unutrašnjih slabosti u samim rudnicima. Potrebna je i potpuna realizacija investicione faze za rudnike Koncerna u vremenskom periodu 2016-2018 godina. Rudnike u Koncernu JP Elektroprivreda BiH treba početi doživljavati kao sastavni dio Elektroprivrede, a potreban je i ozbiljan i odgovoran socijalni dijalog sindikata i ostalih socijalnih partnera u energetskom sektoru u Federaciji BiH”, zaključio je Husić.

Related posts