Kakve probleme mogu imati naše firme izvan BiH: Bankovnom garancijom do sigurnijeg poslovanja

Naše firme žele unaprijed osigurati fiksnu vrijednost svojih proizvoda u zemljama gdje postoji fluktuacija kursa valute.

Određene firme iz Bosne i Hercegovine kada posluju u inostranstvu, mogu imati problema fluktuirajućim kursom nacionalne valute te zemlje. To dovodi do nesigurnosti plaćanja roba i usluga, a mogu se javiti i problemi kod odgođenog plaćanja. Firme se, zbog toga, nastoje zaštititi u poslovnom procesu, a kao instrument zaštite može se javiti bankovna garancija.

U Bosni i Hercegovini bankovne garancije firmama su izdavale komercijalne banke, ali i Izvozno-kreditna agencija BiH (IGA).

Instrument plaćanja

Kako je za Faktor izjavila profesorica bankarstva na SSST Univerzitetu u Sarajevu Adisa Omerbegović-Arapović, bankovna garancija signal je da firma ima stabilne finansije i sposobnost da će platiti određene usluge ili robe u postupku odgođenog plaćanja.

– Bankovna garancija služi čisto tome. Riječ je o instrumentu plaćanja koji služi u poslovanju, posebno u zemljama gdje fluktuiraju devize. Firma se želi unaprijed osigurati da za svoje proizvode ima neku fiksnu vrijednost. Firme koje posluju na domaćem tržištu nemaju potrebu za bankovnim garancijama, jer je konvertibilna marka čvrsto vezana za kurs eura i nema fluktuacije kursa valute – pojasnila je Omerbegović-Arapović.

Iz jedne domaće komercijalne banke kazali su za Faktor da banka uvijek sačini cjelokupnu sliku preduzeća prije nego odobri bankovne garancije.

– Bonitet i solventnost preduzeća su najvažniji, a gleda se i projekat na kojem učestvuje firma. Banka gleda određene instrumenta osiguranja. Ovisno o tome šta je firmi potrebno, razlikuju se bankovne garancije za učešće na tenderima i plative garancije – kazao nam službenik banke.

Okvirni troškovi

Prema njegovim riječima, svaka banka ima naknadu za obradu i kvartalnu naknadu za korištenje garancija.

– Tenderske garancije koriste se do tri mjeseca maksimalno, tako da tu postoji naknada za jedan kvartal. Kod nas za tenderske garancije troškovi obrade iznose minimalno 50 KM, a mogu biti i 0,5 posto od ugovorene sume posla, dok kvartalna naknada minimalno iznosi 100 KM ili 0,8 posto – spomenuo je službenik.

(K. Silajdžija/Faktor.ba)

Related posts