Kako postupiti i šta raditi u slučaju zemljotresa?

Italija, Albanija, Banja Luka. Iz svijeta, regije, ali i države, sve više stižu vijesti o zemljotresima. Nerijetko sa fatalnim posljedicama. U Federalnom hidrometeorološkom zavodu rečeno nam da sistem alarmiranja građana u slučaju zemljotresa još nije razrađen. Istražili smo kakve su ostale mjere predostrožnosti.

A šta ako se zemljotres desi i Bosni i Hercegovini? Šta bi radili građani da zatrese tlo i pod njihovim nogama?

1. Da staneš među štok
2. Ne znam, neće ako Bog da ni bit
3. Gled'o bi negdje na livadu da odem
4. Znam da je starinski običaj ono na pragu da se bude…

Uprkos opštepoznatom uvjerenju da su štokovi najbolja zaštita u slučaju zemljotresa, Međunarodna organizacija Crveni križ tvrdi da zapravo nije tako i da je najbolje da sakrijemo ispod nekih komada namještaja i tako spriječimo da manji predmeti padaju na nas i tako nas povrijede tokom zemljotresa.

Međunarodna strategija za smanjenje rizika od katastrofa izgradila je mapu područja kojima najviše prijeti zemljotres.

Šanse da će se u Hercegovini u narednom stoljeću desiti jedan razorni zemljotres ili više manjih su 50 posto tvrde i domaći stručnjaci.

“Mi pratimo stalno i svaki dan se u BiH dešavaju neki zemljotresi, međutim, to je plus za stanovništvo, jer se seizmička energija ne nakuplja odjednom, već se pomalo oslobađa”, ističe Ivan Brlek, seizmolog.

A kada se oslobodi, obavještava se entitetska uprava civilne zaštite. A kada građani i zvanično saznaju za opasnost.

“Ako se nalaze u prostorijama višekatnosti, ne mogu da se spuste u niže prostorije, trebaju da se drže potpornih zidova, trebaju da se sklanjau od staklenih površina, da pokriju oči, da idu ispod stolova”, objašnjava Majda Kovač iz FCUZ-a.

…ne zadržavati se ispod mostova, kraj potresa čekati bez mnogo micanja, sve su ovo savjeti koji će pripremiti ljude. Ali, da li su spremne građevine?

“Najteža je situacija na padinama, kod malih objekata gdje je stara gradnja. Nije bolje ni sa i individualnim objektima koji se sad bespravno grade. To je bez projekata; više nekako zanatski, bez ikakvih antisizmičkih elemenatata. A ne treba mnogo ni sredstava ni rada da se svaki objekat osigura”, kazao je Zlatko Langov, geotehnički stručnjak.

Rekli bi da je najsigurnije na otvorenom. Ako tamo građani stignu, jer predviđanje zemljotresa nije moguće.

Related posts