Grad Bihać u projektu pod nazivom “Izgradnja stručnosti gradskih vlasti na zapadnom Balkanu u borbi protiv nasilnog ekstremizma”

Predstavnici Međunarodne grad/kanton management asocijacije (ICMA) koja je stručno udruženje s više od 10.000 profesionalaca iz oblasti lokalne samouprave sa sjedištem u Vašingtonu, SAD, razgovarali su danas sa bihaćkim gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem. Vera Orloff, direktorica projekta “Izgradnja stručnosti općinskih vlasti na zapadnom Balkanu u borbi protiv nasilnog ekstremizma”, predstavila je gradonačelniku Fazliću projekt kojeg Asocijacija radi na zapadnom Balkanu pod nazivom “Izgradnja stručnosti općinskih vlasti na zapadnom Balkanu u borbi protiv nasilnog ekstremizma”.

“ Projekat ima za cilj da umreži, izgradi kapacitete i mobilizira gradonačelnike i općinske čelnike na zapadnom Balkanu kako bi prepoznali i radili na suzbijanju faktora povezanih s nasilnim ekstremizmom kroz angažman u globalnoj Mreži snažnih gradova “-istakla je Orloff.

Prema riječima gradonačelnika Fazlića, grad Bihać priključiti će se projektu koji traje od novembara 2016 do septembra 2017. godine i realizira se našoj zemlji, Albaniji, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Projektne aktivnosti će uključivati rad s gradovima u zemljama zapadnog Balkana kako bi se procijenile specifične potrebe gradskih vlasti koje se odnose na spriječavanje nasilnog ekstremizma i provedbu niza aktivnosti, uključujući bilateralne i regionalne treninge kako bi gradske vlasti stekle znanja i razmijenile najbolje prakse.

Related posts