Grad Bihać biti će dio projekta PRO Budućnost

Catholic Relief Services (CRS) u partnerstvu s Fondacijom Mozaik, Caritasom Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzla, Helsinškim parlamentom građana iz Banja Luke i Međureligijskim vijećem u BiH, provodi četverogodišnji projekt s ciljem izgradnje pomirenja i povjerenja među građanima svih etničkih skupina u Bosni i Hercegovini.

Tim povodom Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća razgovarao je sa Majdom Behrem-Stojanov, direktoricom projekta PRO Budućnost. Naime, američka agencija za međunarodni razvoj USAID finansira projekt “PRO-Budućnost“ (Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost) koji promovira širok spektar aktivnosti pomirenja u okviru zajednica i sa liderima u zajednicama širom BiH.Kako je istakla Behrem-Stojanov, cilj projekta PRO-Budućnost je da građani BiH, ohrabreni ključnim utjecajnim akterima, zagovaraju za društvene promjene.

„ Projekat PRO-Budućnost trenutno djeluje u preko 45 gradova kako bi omogućio uspostavljanje dijaloga i unaprijedio odnose među njihovim građanima i građankama, a do kraja 2017. godine planirano je da se proširi na 60 gradova. Imajući ovo u vidu, želja nam je uključiti i grad Bihać u projekt PRO-Budućnost „-kazala je Majda-Stojanov.

Zahvalivši se na iskazanom interesu i želji da grad Bihać bude dio projekta, Šuhret Fazlić,gradonačelnik Bihaća , kazao je da je gradska uprava spremna potpisati Memorandum o razumijevanju sa CRS-om, a s ciljem implementacije projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost).

“ Memorandum o razumijevanju potpisati ćemo zbog visoke saglasnosti grada Bihaća sa ciljevima projekta PRO-Budućnost, a to je, prije svega, izgradnja povjerenja među građanima i građankama svih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini, te pružanje podrške za kreiranje okruženja u kojem će građanke i građani BiH, podstaknuti od strane ključnih uticajnih aktera, zagovarati nove društvene promjene u cilju poboljšanja kvaliteta života”-dodaj e gradonačelnik Fazlić.

PRO-Budućnost je u toku četiri godine implementacije osigurao oko 700.000 dolara kako bi podržali lokalne inicijative za izgradnju pomirenja i povjerenja među građanima svih etničkih skupina u Bosni i Hercegovini, preko neformalnih grupa mladih, formalnih i neformalnih grupa žena, bivših žrtava rata, religijskih službenika, te nevladihih organizacija u preko 45 lokalnih zajednica koja učestvuju u PRO-Budućnost projektu.

Related posts