Fudbaler velikog srca / Haris Seferović nije zaboravio ljude koji teško žive

Haris Seferović učestvuje u brojim projektima na području Sanskog Mosta. Do demobilisanih boraca Armije Republike BiH, došla je podrška, za rekonstrukciju kuća i uvođenje lektrične energije. Seferović nije zaboravio Sanjane i kada su bila katastrofalne poplave.

U Hrustovu pomaže infrastrukturne projekte, od uvođenja grijanja u osnovnu škole do podrške podizanja, savremenog sportskog terena. U Osnovnoj školi “Mahala” , sa zadovoljstvom će vam reći, kako su i oni osjetili Harijevu humanost. I malena Ajla Kvrgićka iz Vrhpolja i mnogi drugi, imali su priliku da se uvjere u njegovu humanost.

Ovih dana, podrška Harisa Seferovića je stigla do socijalno ugroženih građana. U Došcima, Kamenegradu, Čarakovu, Zdeni, užem gradskom području sanske općine, uručeno je šest prehrambenih paketa.

Među korisnicima su demobilisani borci, samohrane majke, šehidske porodice i bolesne osobe.

U ime porodica kojima je uručena pomoć plemenitog fudbalera, ponosnih roditelja (Šefika i Hamza), rođenih u Hrustovu, najsrdačnije se zahvaljujem.

Haris Seferović, bez obzira na planetarnu popularnost, nije zaboravio ljude koji teško žive.

Related posts