Fond za zaštitu okoliša F BiH odobrio 50.000 KM JKP Komrad za nabavku opreme za reciklažno dvorište

Bihaćko javno komunalno preduzeće Komrad nedavno je apliciralo projekat nabavke opreme za reciklažno dvorište na javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu kojeg realizira Fond za zaštitu okoliša F BiH.

Zahvaljujući doboro pripremljenom projektu, nadležna komisija Fonda za zaštitu okoliša F BiH odobrila je 50.000 KM u sklopu projekta u oblasti upravljanja otpadom.

“ Projekat reciklažnog dvorišta kojeg reliziramo sredstvima dobivenim od ekoloških naknada od strane Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a jedan je od naših strateških projekata i zahvaljujući odobrenimi vlastitim sredstvima nabaviti ćemo mašinu za razvrstavanje reciklažnog otpada čime ćemo za oko 30 posto povećati količine razvrstanog reciklažnog otpada i u konačnici smanjiti količine otpada koji se odlaže na odlagališta”- ističe Hadis Jusić, direktor JKP Komrad.

Prema njegovim riječima JKP Komrad vodeća je firma u BiH koja je kroz projekat recikliranja prikupila značajne količine otpada i reciklirala ga. Riječ je, dodaje Jusić, o preko 300 tona otpada koji je u 2015.godini recikliran i koji je ponovo iskorišten umjesto da je završio na deponiji.

Related posts