Federacija BiH zabilježila veći rast BDP-a od RS-a

Bruto domaći proizvod u Federaciji BiH za 2015. godinu iznosi 18,69 mlrd. KM i realno je 3,1 posto veći u odnosu na 2014. godinu, izvještava Indikator ba.

BDP po stanovniku iznosi 8.009 KM, a izračunat je na osnovu procjene o 2.334.348 stanovnika.

Bruto domaći proizvod Republike Srpske za prošlu godinu iznosio je 9,15 milijardi KM i zabilježio je realni rast od 2,6 posto. BDP po stanovniku iznosi 6.463 KM i za 1.546 KM manji je od BDP-a po stanovniku u Federaciji BiH.

Izračun je napravljen na osnovu procjene o 1.415.776 stanovnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, Federacija BiH povećala je učešće u ukupnom BDP-u BiH sa 64,97 posto na 65,51 posto, dok je učešće RS-a smanjeno sa 32,76 posto na 32,06 posto.

Istovremeno, štednja građana u Federaciji BiH, na kraju decembra 2015. godine, premašila je iznos od 7,4 milijarde KM (odnosno 2.800 KM po glavi stanovnika), dok je štednja građana Republike Srpske na kraju protekle godine premašila iznos od 2,8 milijardi KM (odnosno 1.900 KM po glavi stanovnika).

Udio BDP-a Brčko Distrikta u ukupnom BDP-u BiH povećan je sa 2,27 posto na 2,43 posto.
Inače, BDP na nivou BiH za 2015. godinu iznosio je 28,54 mlrd. KM i u odnosu na 2014. godinu realno je porastao 3,03 posto. BDP po stanovniku iznosio je 7.473 KM.

Ekonomsko zaostajanje Republike Srpske za Federacijom BiH vidljivo je i na temelju ukupne zaduženosti privrede i stanovništva.

Prema informaciji Ministarstva finansija i trezora, vanjski javni dug BiH krajem decembra 2015. godine iznosio je 8,4 milijardi KM pri čemu je udio duga RS skoro dva puta veći od udjela Federacije BiH.

U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti Republika Srpske učestvuje sa 63,99 posto, FBiH sa 35,74 posto, a Brčko Distrikt sa 0,27 posto.

Related posts