Bosanski Petrovac: „Fana Arifagić“ zaposlila 4 nova radnika

Kako je i najavljeno u proteklom mjesecu,“Fana Arifagić“ je nastavila sa zapošljavanjem. Boško Repac, do juče prvi i jedini radnik, dobio je nove kolege. Naime, riječ je o četrvorici povratnika sa krnjeuškog područja koji su potpisivanjem ugovora o zasnivanju radnog odnosa, 1. avgusta, postali dio uspješne kompanije Arifagić Investment.

Ovim činom potpisa ugovora radnici „Fane Arifagić“ su se svjesno založili pružanju zamaha razvoju poljoprivrede i stočarstva u Bosanskom Petrovcu i Unsko-sanskom kantonu.

Na licima Bulajić Rajka, Duška Mandića, Bulajić Duška i Milana Novakovića, mogla se vidjeti sreća, zadovoljstvo, ali i olakšanje, jer u ovim teškim vremenima, kada je u našoj državi nezaposlenost vrlo izražena, i predstavlja veliki problem, oni su svojim porodicama osigurali sigurna novčana primanja.

Bulajić Rajko je podmladak „Fane Arifagić“, sa svojih 21 godinu željan je uspjeha, rada, živi sa roditeljima, pa će kako on kaže „doprinositi kućnom budžetu i tako dio tereta brige o kućnim nabavkama prebaciti na sebe“, dok ostala trojica Duško Mandić, Bulajić Duško i Milan Novaković imaju sopstvene porodice, a platu koju će dobijati, su jedina primanja u njihovim kućnim budžetima.
Nakon potpisivanja ugovora, direktor Jusuf Arifagić je sa radnicima obišao hale, te je svakom radniku ponaosob dodijelio zaduženja.

U razgovoru sa direktorom doznali smo da su sljedeći planovi vezani za radove na osiguranju kvalitetnog vodosnabdijevanja budućeg pogona i farme, te radovi na čišćenju i uređenju objekta za smještaj goveda, a trend zapošljavanja će pratiti aktivnosti na jesenjoj sjetvi, te na skorom pokretanju mješaonice stočne hrane.

Mnogo je činjenica koje Arifagićevu farmu u Kozarcu karakterišu kao jednu od najmodernijih na svijetu i zbog kojih je mnogi nazivaju „hotelom za krave“. Naime, temperatura u stajama iznosi sedam stepeni i usklađena je sa temperaturom u Norveškoj, odakle krave i potječu. Nakon što se nahrane, krave se odmaraju na sedam centimetara debelim strunjačama. Mužnja se obavlja u prostoriji čiji je pod prekriven prekrivačima od specijalnog ekološkog materijala, a koji sprečavaju povrede i oboljenja papaka. Svjetlost u stajama regulira se posebnim zavjesama, koje se po potrebi, spuštaju i podižu. Kako bi se krave što bolje opustile i dale što više mlijeka, one se muzu uz muziku. Pomuženo mlijeko (mjesečno 78 000 litara) se potom, posebnim cijevima odvozi do skladišta i apsolutno je zaštićeno od vanjskog uticaja.

Ovakva farma se, prema riječima Jusufa Arifagića do zime očekuje i u Bosanskom Petrovcu. Rezultat je to zalaganja opštinskog organa uprave koji duže vrijeme ulaže sve moguće napore da uspostavi povoljno poslovno okruženje i zainteresovanosti investitora koji je prepoznao potencijal naše Opštine.

Related posts