Edukacija policijskih službenika

Policijski službenici MUP-a USK-a u cilju boljeg i kvalitetnijeg postupanja, u toku 2016 godine ( mjesec septembar- decembar ), prošli su edukaciju na temu „ Zakona o zaštiti tajnih podataka“. Predavači ove teme bili su sami policijski službenici a koji se kroz svoje redovne poslove i zadatke najčešće susreću sa primjenom ovog Zakona. Tokom edukacije obrađeno je više tema a neke od njih su : šta je to tajni podatak, kako se određuje stepen tajnosti, ko može odrediti stepen tajnosti kao i ostale teme bitne za sam rad policijski službenika a u sklopu su ovog Zakona. Kroz samu edukaciju prošli svi policijski službenici MUP-a USK.

Također svi policijski službenici MUP-a USK- a, u mjesecu novembru su prošli redovnu godišnju provjeru bojevog gađanja iz vatrenog oružja – pištolja.

Najdjelotvorniji mehanizam za podizanje svijesti policijskih službenika jeste njihova edukacija i stoga MUP –a USK –a redovno i kontinuirano radi na usavršavanju svojih pripadnika.

Related posts