Dronovima u BiH svako može upravljati, a niko ih ne nadgleda

Britanske vlasti su nedavno upozorile da dronovi kojima upravljaju građani mogu izazvati katastrofu, ponajviše u blizini aerodroma. Piloti se žale da se dronovi često nađu u blizini civilnih aviona i tako ugrožavaju sigurnost stotina putnika, a brojne zemlje suočavaju se sa problemima u pokušaju regulacije, nadgledanja i bolje kontrole dronova.

Jedna od tih zemalja je i BiH. Naime, u trenutno važećim kaznenim odredbama zakonske regulative u BiH nisu propisane kazne za upravljanje dronom bez dozvole.

Također, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) nema informacije da li su u ovoj i prošloj godini zabilježeni slučajevi upravljanja dronom bez dozvole i koliko je bilo takvih slučajeva.

U razgovoru za Fokus.ba stručni saradnik za odnose s javnošću BHDCA Aleksandar Lalović ističe da je BHDCA prepoznala ulogu i sve veću upotrebu ovih letjelica, te da je pokrenula proceduru donošenja posebnog propisa koji bi regulisao ovu oblast. U procesu izrade je i novi Zakon o civilnom zrakoplovstvu BiH koji bi trebalo da obuhvati i ovu oblast.

“U trenutno važećem Zakonu o zrakoplovstvu BiH nigdje nisu definisane letjelice na daljinsko upravljanje-dron, ali se u jednom segmentu mogu tretirati kao zrakoplovni modeli. U skladu sa tim, BHDCA odobrava upotrebu dronova samo unutar kontrolisanih zona međunarodnih aerodroma u BiH i unutar zone sportskih letilišta, a na osnovu Naredbe o pravilima letenja i Pravilnika o odobravanju letova“, rekao je Lalović za Fokus.ba.

Prema trenutno važećoj regulativi u BiH, da bi se dronom upravljalo u neposrednoj blizini aerodroma i sportskih letilišta mora se prethodno pribaviti odobrenje BHDCA, kako se ne bi narušila sigurnost zračnog saobraćaja, što je prevashodna nadležnost i uloga BHDCA.

“Naglašavamo da su Zakonom o zrakoplovstvu BiH, kao zrakoplov definisana sredstva koja su namijenjena za upotrebu u zračnom prostoru pod uslovom da se njima rukuje na visini višoj od 30 metara iznad zemlje ili nivoa mora“, istakao je Lalović.

Vremenski period dobijanja odobrenja u BiH za upravljanje dronom je od pet do sedam radnih dana, pod uslovom da je podnosilac zahtjeva dostavio traženu dokumentaciju i sve neophodne informacije.

“Period važnosti odobrenja se usklađuje sa zahtjevom ili ako naša procjena utvrdi da bi period važnosti odobrenja bio previše dug, onda taj period može biti i kraći od onog koji je naveden u zahtjevu. U prošloj godini je izdato pet odobrenja, svih pet pravnim licima, dok su u ovoj godini izdata tri odobrenja, takođe sva tri pravnim licima. Takođe, bilo je i zahtjeva za koje je ustanovljeno da nije potrebno odobrenje BHDCA“, naveo je Lalović.

Evropska agencija za sigurnost zrakoplovstva (EASA) nedavno je Evropskoj komisiji (EK) uputila prijedlog Uredbe EK koji reguliše ovu oblast u zemljama Evropske unije.

“Eksperti BHDCA rade na analizi i usaglašavanju nacrta propisa BHDCA sa prijedlogom uredbe EK. Također, želimo da naglasimo da BHDCA do sada nije imala prijavljenih događaja koji utiču na sigurnost letenja, a u koje su uključene ove letjelice“, zaključio je Lalović.

fokus.ba

Related posts