Dodik: Krećemo u pripreme za referendum

Odluka o referendumu o Danu RS-a bit će objavljena u “Službenom glasniku“ čime će stupiti na snagu, a referendum će biti održan 25. septembra za kada je i najavljen, izjavio je entitetski predsjednik Milorad Dodik.

Istakao je da za provođenje referenduma više ne postoje ustavno-pravne prepreke i da je današnja odluka Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS-a samo potvrda da je odluku o referendumu, ali i odluku o objavljivaju rezultata popisa stanovništva u RS-u “nemoguće osporiti jer one nikoga ne ugrožavaju”.

– Danas se smatra danom kada krećemo u zvanične pripreme za održavanje referenduma. Mada je moj kabinet već ranije preuzeo niz mjera kako bi se kretali upravo ka tome – rekao je Dodik za RTRS.

Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS-a utvrdilo je danas da Odlukom Narodne skupštine RS-a o raspisivanju republičkog referenduma, koja se odnosi na Dan RS-a – 9. januar, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

U obrazloženju Vijeće je navelo da podnosilac u zahtjevu nije ukazao na povredu nijednog od prava iz kruga vitalnih naconalnih interesa konstitutivnih naroda, kako su oni definisani Ustavom RS-a. Vijeće je, naime, utvrdilo da navodi u vezi s pravnim dejstvom Odluke Ustavnog suda BiH ne mogu biti predmet razmatranja ovog Vijeća koje može da cijeni samo da li se predloženim rješenjem u Odluci za koju se traži pokretanje postupka povređuje vitalni nacionalni interes.

Pri tome, Vijeće je ocijenilo da se osporena Odluka o referendumu jednako odnosi prema svim narodima i građanima, te da kao takva ne može ugroziti vitalni nacionalni interes ni dovesti do diskriminacije u uživanju bilo kojeg od prava garantovanih Ustavom. Osporena odluka, po ocjeni Vijeća, nema nacionalni predznak, već se nezavisno od njihove nacionalne pripadnosti, podjednako odnosi na sve građane, koji slobodno disponiraju svojim pravom da učestvuju na referendumu.

Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a naveo je u zahtjevu, između ostalog, da se predmetnom odlukom o raspisivanju referenduma osporava Odluka Ustavnog suda BiH kojom je utvrđeno da propisivanje 9. januara, kao Dana Republike Srpske, nije u skladu sa Ustavom BiH.

U zahtjevu je dalje navedeno da se datum 9. januar kao Dan RS-a, koji je neprihvatljiv za bošnjački narod, mora staviti van snage i da se više ne može propisivati kao praznik, bez obzira na volju građana i zvaničnih vlasti u RS-u.

(Faktor.ba)

Related posts