Dio Ključa u četvrtak i petak bez struje

Zbog planiranih radova Podružnice ED Bihać – PJD Ključ na elektroenergetskim objektima, doći će do prekida u isporuci električne energije :

Dana 17.11.2016.g. (četvrtak)

Od 09:00 do 11:00 sati kupci trafopodručja DV 20 kV Sanica u naseljima :Biljani 2-Mešani, Biljani 1-Centar, Jabukovac, Brkići, Jezerci, Šljivari 1 i 2, Donja Sanica-Škola,SEPARACIJA-DIVEL, GSM LOKVENI VRH, Gornja Sanica, Tarbuci, SEPARACIJA MEDIĆ, Donja Sanica, Sanica 1 i 2, Zavolje, Vrelo 1, Jabukovac, Biljani 1 i 2, Donji Budelj, Brkići, Gornji Budelj, DI SANICA -TVORNICA ŠPERPLOČA i PILANA.

Dana 17.11.2016.g.(četvrtak)

Od 11:00 do 14:00 sati za kupce trafopodručja DV 10 kV „Velagići“ u naseljima:: ROPS-CIGLANA, Ponjir 1 i 2, Hadžići, VODOVOD ZMAJEVAC, Pudin Han, Hasići, Grabovac, Velagići-Džamija, Gornji i Donji Vojići, Velagići-Škola, Ramići 1 i 2, Kopjenica 1, Krasulje, Balijevići, Kalabe, INDUSTRIJSKA ZONA VELAGIĆI, Kotarevac, Dujkova Bara, Sejarići, Fazlići, Kopjenica 2, Delalovići, GSM LANIŠTE, VODOVOD KAMIČAK, Gornji Kamičak 1 i 2, Donji Kamičak i Podovi.

Dana 18.11.2016.g.(petak)

Od 10:00 do 14:00 sati za kupce trafopodručja TS Kopjenica 1.

Related posts