Debeli minus u budžetu Unsko-sanskog kantona

Federalni revizori dali su negativno mišljenje o budžetu Unsko-sanskog kantona (USK) za 2015.godinu. Na skoro 40 stranica izvještaja koji je objavljen početkom jula detaljno su prezentirani stanje imovine, rezultati poslovanja i novčani tokovi, financijske informacije i transakcije.

Revizori su, između ostalog, utvrdili da je budžet planiran je bez realnog uravnoteženja, uključujući i planirani negativni tekući bilans, iskazan je tekući deficit od 4,900.000 maraka, te akumulirani od blizu 70 miliona, financijski rezultat za 2015-tu nije tačno prikazan, namjenska sredstava nisu vraćena u rokovima.

Zbog neusklađivanja stanja stalnih sredstava, potraživanja i obaveza, nije realno iskazana ni vrijednost imovine i obaveza. Novi premijer USK Husein Rošić kaže da je sačinjena informacija o stanju budžeta USK, nakon čega će se morati utvrditi set mjera za saniranje negativnih trendova koji su, kaže, nastavljeni i u prvih šest mjeseci ove godine.

„Mi sada imamo 44 miliona maraka stvorenih obaveza koje nisu isplaćene iz predhodnih godina i ove godine su sa tendencijom rasta. Cilj je zaustaviti negativne trendove, da se setom mjera stabilizira stanje zakonskih obaveza da možemo servisirati redovne obaveze proistekle iz Zakona o izvršenju budžeta“, kaže premijer Rošić.

Revizori su utvrdili da dugoročne obaveze iznose preko 81 milion maraka i u odnosu na predhodnu godinu veće se za preko 48 miliona. Po osnovu vanjskog duga iznose 23, a po osnovu domaćeg zaduživanja skoro 58 miliona. Riječ je o dugogorčnim kreditima za vodosnadbijevanje općine Bužim, rekonstrukciju školskih objekata, opremanje bolnica, modernizaciju Univerziteta, pokriće budžetskog deficita.

Za omogućavanje tekuće likvidnosti pozajmljuje se i od MMF-a, kojem se u zadnje vrijeme slabo vraća dug. Zbog toga je i stiglo upozorenje za uplatu tranše, jer u suprotnom će to uraditi Federacija iz javnih prihoda koja pripadaju USK.

„U ovoj godini je bilo predviđeno da se isplatiti pet miliona maraka prve tranše MMF-u. To je podijeljeno u nekoliko rata. Već su istekli rokovi za tri rate, prva je 900.000 maraka. U projekciji mjesečnih obaveza planirali smo u augustu to isplatiti, jer krajem ovog mjeseca imamo obaveze prema budžetskim korisnicima, u skladu sa potpisanim sporazumom o isplati obaveza iz prošle godine“, kaže premijer.

I pored debelog minusa prikazanog po različitim osnovama u budžetu USK, u Vladi su potvrdili da je bilo novih zapošljavanja na teret budžeta odnosno u kantonalnim institucijama. I ta će se informacija prezentirati javnosti, kaže premijer Rošić.

„Pripremit ćemo informaciju koliko je ukupno ljudi zaposleno. Postoji odluka Skupštine o zabrani zapošljavanja. I dalje se to dešavalo, tako da nam je rashodovna strana povećavala, a mogle su se u suprotnom prihodovna i rashodovna strana izjednačiti“, dodaje.

Prilikom izrade mjera za sanaciju budžeta, očekuje se da će Vlada USK uvažiti brojne preporuke revizora koje su iznesene u izvještaju, a tiču se otklanjanja propusta i nepravilnosti uočenih u kantonanom budžetu.

rtvusk.ba

Related posts