Dan deblokade Bihaćkog okruga

Na današnji dan prije 21 godinu, a nakon 1201 dana, deblokiran je i oslobođen Bihaćki okrug.

Od 4. do 7. augusta, te 1995. godine središte ratnih zbivanja bilo je u Lici, na Kordunu i Baniji u susjednoj Republici Hrvatskoj i u graničnim područjima tadašnjeg Bihaćkog okruga. Jedinice Petog korpusa Armije BIH u sadjejstvu sa Hrvatskom vojskom prešle su na teritorij susjedne države i oslobodile Željavu, Ličko Petrovo Selo, Vaganac, Drežnik, Meljinovac, Prijeboj, Grabovac, Plitvice i Mulinje i u Grabovcu se 5. augusta susreli sa Hrvatskom vojskom.

Deblokiran je i oslobođen tadašnji Bihaćki okrug i linije fronta smanjene sa 260 na nepunih 70 kilometara. Put prema oslobađanju BIH je bio otvoren.

Dan kasnije, 6. augusta, upriličen je zvaničan susret na mostu na Korani u Tržačkim Raštelima.

Taj povijesni trenutak svake godine obilježava se manifestacijom „Pečat slobodi“.

rtvusk

Related posts