CIA još 1973. predvidjela raspad Jugoslavije i oružane sukobe

Američka obavještajna služba CIA predvidjela je još 1973. raspad SFRJ i krvavi rat na Balkanu, potvrđuje tajni dokument agencije.

U analizi pod nazivom “Jugoslavija nakon Tita” razmatrani se dalji razvoj događaja nakon smrti tadašnjeg lidera Josipa Broza. Da su Amerikanci unaprijed pripremaju za događaje koji će uslijediti govori i to da je dokument pripremljen sedam godine prije nego što je Tito umro i gotvov dvije decenije prije oružanih sukoba i krvoprolića na prostoru bivše Jugoslavije.

U uvodnom dijelu tajnog izvještaja najprije je opisana aktuelna politička i ekonomska situacija u Jugoslaviji. Analitičari koji su obrađivali podatke s terena, detaljno su objasnili Titovu ulogu u tadašnjem sistemu, ističući da je on i dalje kičma i garant opstanka. Istaknuto je i da je centralna državna vlast i dalje dovoljna snažna da suzbije nacionalizme u federalnim jedinicama. Kao primer navedeno je nacionalističko bujanje u Hrvatskoj, koje je Tito riješio.

U najvažnijem dijelu razmatra se budućnost države nakon njegove smrti i mogući scenariji. Navedeno je da će prvom posttitovskom periodu vjerovatno najvažniji federalni državni funkcioneri i birokratija održati isti kurs. Takođe, istaknuta je i uloga Jugoslaovenske narodne armije, kao važnog faktora očuvanja državnog jedinstva.
Potom se navodi mogući scenario raspada SFRJ u podvarijantama. Što je posebno šokantno iz ove vremenske perspektive, predviđaju se oružani sukobi.

“Pretpostavljamo da će porasti nacionalnih koflikati i ekonomske teškoće pod slabom cantralnom vlašću u Beogradu”, piše u dkumentu. Amerikanci su, iako je riječ o 1973. godini, predvidjeli mogućnost još većeg zaoštravanja odnosa unutar granica Jugoslavije.

“Pretpostavlja se da će pojedine ili sve republike težiti da se otcijepe. Pojedine, (npr. Hrvatska) obratit će se za pomoć Zapadu. Dijelovi centralne vlade u Beogradu i većina visokih oficira JNA će pokušati da sačuva federalnu državu, i solom ako bude potrebno, uz podršku vlasti u nekim republikama (npr. Srbija). Građanski rat prijeti a zapadno orijentisane republike tražit će pomoć od SAD i NATO”, zaključuje se u šokantnom dokumentu CIA.

Related posts