Čarolija rijeke Dabar

Poput rijeke Zdene i Dabar je lijeva pritoka rijeke Sane. Da li je rijeka dobila ime po istoimenom selu Dabar ili je selo dobilo ime po rijeci, ili su i jedno i drugo ime dobili po DABRU, životinji koja obitava u najčistijim vodama a koja se sada ponovo sve ćešće viđa na ovoj rijeci, ostaje nepoznanica.

Rijeka Dabar je duga nešto više od 3,5 km, izvire ispod podgrmečkih padina Mrežnice nekoliko kilometara južno od grada Sanskog Mosta, neposredno pored Dabarske pećine a ulijeva se u Sanu u blizini sela Kljevci. Cijelim tokom rijeka Dabar teče gotovo kroz netaknuti prirodni ambijent, pošteđena je svih vidova „civilizacije“, a uz to je čista, bistra i pitka, te bogata ribom i na taj način predstavlja neprocjenljivo bogatstvo našeg grada ali i cijele zemlje.

inmedia

Related posts