Bužim: Dogovor o pružanju pravne pomoći pripadnicima 505. viteške bužimske brigade

Općinski načelnik Zikrija Duraković i predsjedavajući OV Safet Ljubijankić jučer su u sali općine bili domaćini sastanka sa Koordinacijom boračkih udruženja sa područja općine, predstavnicima Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i predsjednikom Saveza dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja Šerifom Patkovićem.

Na sastanku je bilo govora o pružanju pravne pomoći pripadnicima 505. viteške bužimske brigade, koji su osumnjičeni ili se protiv njih vodi postupak. Kako do sada Federalna fondacija za pravnu pomoć pripadnicima Armije RBiH, a ni Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata nisu pružali pomoć Koordinaciji boračkih udruženja i pripadnicima 505. viteške brigade, dogovorena je konkretna pomoć u narednom periodu.

Pored toga dogovoren je radni sastanak kod ministra za pitanje boraca Salke Bukvarevića na temu rada Federalne fondacije i načina pružanja pravne pomoći pripadnicima 505. viteške, te obilježavanju značajnih datuma iz perioda `92-`95.

Pored toga bilo je govora i o nastavku izgradnje spomen-obilježja na Ćorkovači.

Nakon održanog sastanaka delegacija je posjetila predsjednika Zlatnih ljiljana općine Bužim Safeta Isakovića, piše RTVUSK.

Related posts