BUKVAREVIĆ: Ispravljamo nepravdu koju je borcima nanio SDP!

Borcima je u proteklom periodu, a posebno u mandatu mog prethodnika Zukana Heleza, počinjena velika nepravda. Najviše energije u protekloj godini potrošili smo ispravljajući tu nepravdu!

Rekao je to u veoma opsežnom intervjuu za “Dnevni avaz” federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević (SDA). S njim smo razgovarali ne samo o procesu revizije, koja je za vrijeme vladavine SDP-a umnogome narušila i hrvatsko-bošnjačke odnose, već i o nagovještajima o poboljšanju statusa boračkih kategorija.

Ogroman revolt

– Za vrijeme mandata mog prethodnika bilo je opredjeljenje da se kroz reviziju naprave prividne uštede, da se što prije što veći broj boraca izvede iz prava da bi se prikazale što veće uštede. A onda, kasnije, kroz presude sudova puno tih ljudi ponovo je vraćeno u prava. Samim tim stvoren je taj prividan dojam da se radi o nekoj velikoj uštedi. Međutim, to sadašnji podaci ne pokazuju – rekao je Bukvarević za “Avaz”.

O kakvoj nepravdi govorite?

– Imate boraca koji su bili primorani po pet, šest ili sedam puta ići na reviziju. To su vrlo teško doživljavali, bez obzira na nacionalnost. Imali smo drastičnih primjera u Cazinu, u Gornjem Vakufu, u Goraždu… Ljude je boljelo i to što su u timovima za kontrolu bili imenovani oni koji nisu imali dovoljno iskustva, a bili su i oni koji nisu bili pripadnici Oružanih snaga BiH, a pravilnik je jasno govorio da moraju biti po dva predstavnika Armije RBiH i HVO-a.

Ono što je pogađalo te ljude jeste to što su vidjeli da se ima za cilj na borcima praviti uštede, a to je izazvalo ogroman revolt. I dan-danas dolaze ljudi koji su, naprimjer, šest puta bili na reviziji, pet puta im je invalidnost ocijenjena na 80 posto, a šesti put na 20 ili 30 posto.

Kako sada teče proces revizije? Ovako, na prvu, ne čini se baš da dijelite puno FMB2 obrazaca, odnosno da izvodite ljude iz prava kao Vaš prethodnik.

– Svega je 1.300 ljudi od početka revizije dobilo FMB2 obrazac, dakle, od 100 hiljada ljudi. Ali, nažalost, s druge strane, potrošena su ogromna sredstva. FMB2 obrasci se i dalje izdaju kada postoje zakonom utvrđeni razlozi.

Kada se uopće očekuje završetak te revizije?

– Revizija je već završena za najmanje 95 posto ratnih vojnih invalida u prvoj fazi i nešto manji postotak za porodične invalidnine. To je 100.000 predmeta. Ostalo je još 2.000 RVI, nekih 10.000 porodica poginulih da pregledamo. Revizija je živ proces u kojem se stalno mijenjaju podaci, stalno su prisutne promjene u revizorskim timovima, mora se postupati po presudama nakon upravnog postupka, zatim po presudama Ustavnog suda FBiH i sve to nam pomjera rokove kada trebamo završiti ovaj proces. Objektivno posmatrajući, nastojat ćemo, uz maksimalno angažiranje svih resursa Ministarstva, ovaj proces završiti do kraja 2017. godine.

Koliko je boraca ustvari branilo ovu državu jer ispada da ih je dvostruko više u poslijeratnim godinama dobilo naknade iz budžeta?

– Moramo gledati statistike. Ukupan broj osoba koje su u vremenskom periodu 1991. – 1996. prošle kroz službene evidencije jedinica i službi za vođenje vojnih evidencija iznosio je 577.261. Bilo da je riječ o ljudima koji su bili samo jedan dan ili cijeli vremenski period. Taj broj, međutim, ne predstavlja broj osoba koje ostvaruju prava prema odredbama tri aktuelna zakona boračkih kategorija.

Prema Zakonu o pravima branilaca, sada imamo 90.602 korisnika prava, a od toga 48.733 ratnih vojnih invalida i 41.869 porodica šehida i poginulih boraca. Prema Zakonu o posebnim pravima dobitnika najviših ratnih priznanja, imamo 5.006 korisnika i prema Zakonu o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju, pravo koriste 34.000 korisnika. Tako da je to oko 15 posto pripadnika Oružanih snaga koji ostvaruju pravo s federalnog nivoa u odnosu na ukupan broj koji su prošli kroz vojne evidencije.

Postoji i određen broj korisnika koji svoja prava ostvaruju na osnovu Zakona o dopunskim pravima, a koja se ostvaruju po kantonima. Uvjet za ostvarivanje prava po kantonalnim zakonima je učešće u OSBiH minimalno 12, a u nekim kantonima i 24 mjeseca.

15 prava

Na koji način namjeravate poboljšati status boraca? Kakva će se zakonska rješenja i u kojoj dinamici donijeti?

– Zakoni o pravima branilaca i članova njihovih porodica te o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, zatim o pravima demobilisanih boraca te o posebnim pravima dobitnika najviših ratnih priznanja imaju za cilj da se obim prava boraca i članova njihovih porodica neće umanjivati, a da ćemo, u skladu s realnim mogućnostima, u pojedinim oblastima života boračkih kategorija popravljati njihov status.

Prednacrt zakona o demobilisanim borcima predviđa 15 prava, počevši od zdravstvenog osiguranja, besplatnog liječenja, prednosti pri zapošljavanju boraca i članova njihovih porodica, dodjela poticaja i kredita uz minimalnu kamatnu stopu. Konkretno, nezaposleni demobilisani borci i članovi njihovih porodica oslobođeni su plaćanja ličnog udjela u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i nabavke i ortopedskih pomagala, te bi troškove za nezaposlene demobilisane borce trebalo snositi nadležno kantonalno boračko ministarstvo.

Demobilisani borci kojima je dijagnosticiran PTSP imali bi pravo na besplatne lijekove za liječenje navedene bolesti, a sredstva bi bilo dužno osigurati Federalno ministarstvo zdravstva.

Kad je riječ o zapošljavanju, valja istaći da bi Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe bili dužni svojim aktima propisati kako ostvariti prednost pri korištenju programa zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije za demobilisane borce.

Pravo na osnovno osiguranje imali bi demobilisani borci stariji od 60 godina koji su u Oružanim snagama proveli najmanje godinu, ako on i članovi njegove porodice nemaju sredstva za izdržavanje i ako stalno žive i imaju prebivalište na teritoriju BiH, isto se pravo odnosi i na žene demobilisane borce starije od 50 godina te supruge umrlih branitelja s navršenih 55 godina.

Povoljne penzije

Najavili ste i donošenje izmjena Zakona o prijevremenom penzionisanju boraca kojima se ispravlja nepravda kod raspodjele koeficijenata. Ko je tu nepravdu prouzrokovao?

– Na tome radi Vladina interresorna radna grupa. Ukratko rečeno, raniji saziv Parlamenta je u tom zakonu usvojio i napravio nepravedna rješenja prema određenom broju bivših oficira, starješina, jednom broju njih su primanja smanjena mjesečno i za 50 posto. Desilo se, naprimjer, da referent iz komande ranijeg korpusa sada ima veću penziju od bivšeg komandanta tog korpusa.

Radna grupa razmatra rješenja da se s postojećim iznosom sredstava za penzije – povoljnije penzionisanje izvrši pravedna raspodjela tih sredstava, bez povećanja ukupnih sredstava koja se sada izdvajaju za tu kategoriju. Naš prijedlog je da svi vojni penzioneri imaju isti isplatni koeficijent u skladu s raspoloživim sredstvima.

A šta je s MMF-om, koji ne gleda baš blagonaklono na taj zakon?

– MMF se ne slaže s bilo kakvim novim budžetskim izdvajanjima, dakle, zadržati se na nivou postojećih sredstava, a mi i jesmo naveli naše opredjeljenje u Reformskoj agendi Vlade da se dostignuti stepen prava za boračke kategorije neće umanjivati, i to i jeste tako.
Relaksiranje odnosa između komponenti ARBiH i HVO-a

– Problemi u funkcioniranju ovog ministarstva datiraju još iz perioda 2005. – 2007. godina, kada je u kantonima s hrvatskom većinom došlo do značajnog povećanja broja korisnika boračko-invalidske zaštite, i to od 80 do skoro 300 posto, a u istom tom periodu u kantonima s bošnjačkom većinom se taj procent povećao od jedan do pet posto.

Ukupan broj korisnika se povećao za 30.000 novih korisnika i ukupno iznosio u tom periodu oko 110.000. To enormno povećanje broja korisnika je i dovelo do usvajanja tzv. Zakona o reviziji. Kad je u pitanju broj ratnih vojnih invalida iz komponente HVO, on je zbog značajnog povećanja i svoje nesrazmjernosti naspram broja poginulih i ratnih dejstava, kao iz razloga broja oboljelih u odnosu na broj ranjenih, izazivao mnoga pitanja.

Trenutno po komponentama imamo sljedeće podatke: porodice šehida i poginulih boraca iz Armije RBiH je oko 36.000, RVI je 33.000, a dobitnika najviših ratnih priznanja oko 2.500. Kada je riječ o HVO komponenti, podaci su da porodica poginulih branitelja ima oko 6.000, RVI oko 17.000 i dobitnika najviših ratnih priznanja oko 2.500.

Od samog preuzimanja ministarstva najviše energije uložili smo u relaksiranje odnosa između ovih komponenti, svjesni činjenice da je naša obaveza da se jednako brinemo o stradalnicima rata, bez obzira na to iz kojeg grada dolaze – kaže Bukvarević.
Jaka koalicija SDA – HDZ – SBB preduvjet je za rješenja

– Jaka koalicija koja može donositi adekvatne odluke i zakone veoma je bitna. Ova koalicija SDA – HDZ – SBB zauzela je jasan stav da se dostignuti stepen prava boraca ne umanjuje! Da se na borcima neće vršiti uštede, nego da ćemo kroz programe zapošljavanja rješavati najveći broj problema – ističe borački ministar.

Related posts