Bosna i Hercegovina početkom marta ostaje bez pasoša?

Ukoliko Vijeće ministara uskoro ne pripremi plan B, lako bi se moglo desiti da sa prvim danom proljeća naredne godine izdavanje pasoša državljanima BiH bude blokirano. Naime, 21. marta prestaje važiti ugovor sa sadašnjim isporučiocem pasoša, kompanijom Muehlbauer, a još nije izabran najbolji ponuđač za potpisivanje novog ugovora.

Prema izjavi direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) Edima Nesimija, predviđena procedura je takva da novi ugovor vjerovatno neće moći biti potpisan prije isteka postojećeg.

– Mi smo 8. novembra, nakon što je poništen prvi tender, raspisali novi. Međutim, francuska firma Gemalto, koja je jedan od nekoliko kompanija koje su se prijavile, uložila je žalbu na tendersku dokumentaciju. Odluku o njihovoj žalbi treba da donese Ured za razmatranje žalbi BiH. Mi smo naše izjašnjenje ovom uredu poslali 24. decembra, nakon čega je počeo teći rok od mjesec do kada Ured treba donijeti odluku. S obzirom na značaj ovog tendera Agencija (IDDEEA) je nekoliko puta uputila zahtjev Uredu da što prije donese konačnu odluku, ma kakva ona bila, kako bi se proces odblokirao. Sada čekamo 24. decembar da vidimo šta će biti – kazao nam je Nesimi.

Napomenuo je da će se, nakon što bude donesena odluka po ovoj žalbi, razmotriti sve ponude i izabrati najbolji ponuđač.

– I nakon te odluke počinje teći žalbeni rok, a gotovo je izvjesno da će neko od onih koji ne budu izabrani za novog isporučioca pasoša i uložiti žalbu. Tada će opet biti pokrenuta žalbena procedura i upitno je da li će cijeli postupak biti okončan do isteka važenja sadašnjeg ugovora. Zbog toga smo uputili i dopis Vijeću ministara BiH tražeći da oni predlože moguće rješenje kako ne bi bio obustavljen postupak izdavanja pasoša građanima. Nama u IDDEEA-i će u tom slučaju biti „vezane ruke“, jer Zakon o javnim nabavkama ne predviđa ovakvu situaciju, odnosno nabavku pasoša tretira kao i nabavku bilo kog kancelarisjkog materijala – dodao je Nesimi.

Razgovor o pasošima iskoristili smo i za podsjećanje na priču o izradi i personalizaciji ličnih karata i vozačkih dozvola, što je bila jedna od većih afera koje su potresle domaću javnost u posljednjih nekoliko godina.

Podsjećanja radi, bivši direktor IDDEEA-e Siniša Macan potpisao je desetogodišnji ugovor o isporuci ličnih dokumenata sa firmom Muehlbauer iz Banje Luke, vrijedan više od 100 miliona KM. Nakon što su državni revizori ovaj ugovor u svom nalazu ocijenili štetnim po BiH, cijeli slučaj je dospjeo u javnost, a novo rukovodstvo IDDEEA-e je obećalo da će pokrenuti pregovore sa isporučiocem o izmjeni štetnih odredbi ugovora.

– Mi smo sačinili informaciju sa prijedlogom da se formira radna grupa za pregovore sa komapnijom Muehlbauer, koja sadrži i upute o dijelovima ugovora koje bi trebalo mijenjati. Informaciju smo uputili Ministarstvu civilnih poslova, koje ju je, koliko sam informisan, proslijedilo Vijeću ministara. Sada čekamo da se ova informacija nađe na dnevnom redu neke od narednih sjednica Vijeća ministara kako bi počeli pregovori o izmjeni ugovora – istakao je Nesimi.

Što se tiče Macana, protiv njega je u maju ove godine Tužilaštvo BiH pokrenulo istragu zbog potpisivanja ovog ugovora. Macan je prvobitno bio uhapšen, a zatim pušten na slobodu. Međutim, ni nakon pola godine Tužilaštvo BiH niti je podiglo optužnicu, niti je odustalo od istrage.

/faktor.ba

Related posts