Bosanski Petrovac: Kod Kule u Bjelaju na jarbol postavljena zastava BiH

Kako je 7. marta 2007. godine Stari grad Bjelaj proglašen nacionalnim spomenikom, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine bila je dužna osigurati sve pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Međutim, već godinama se ništa nije učinilo po tom pitanju, pa ni postavljanje informacione table sa podacima o nacionalnom spomeniku.

Naša Opština je na inicijativu Alisa Talića, građanina BiH, koji se nedavno, putem elektronske pošte javio načelniku Zlatku Hujiću, protekle sedmice kod Starog grada Bjelaj na jarbol postavila zastavu BiH.

Navodi iz e-maila koji je upućen načelniku Hujiću:

„Najprije, kao građanin BiH želim Vam se zahvaliti na predivnom spomeniku koji ste posvetili četvorici Bosanskopetrovačkih velikana, odnosno Bosanskohercegovačkih velikana, i na taj način našu državu obogatili još jednim izuzetno lijepim i značajnim kulturnim spomenikom…dalje, zbog čega Vam se obraćam, jeste to što bih Vam želio predložiti da na tvrđavu Bjelaj kod Bosanskog Petrovca postavite veliki jarbol sa državnom zastavom BiH…“

Zastava je postavljena u blizini Kule, na mjesto gdje je vidljiva sa svih strana sa velike daljine. Na ovaj način, naša Opština je još jednom pokazala interesovanje i brigu za kulturno naslijeđe koje je čini bogatijom, prepoznatljivom i jedinstvenom.

Da se prisjetimo historijskih činjenica…

Srednjovjekovni grad Bjelaj se nalazi na rubu Bjelajskog polja i moćno nadvisuje današnje selo Bjelaj. Bjelajska kula datira iz prve polovine 14. vijeka i danas je dosta dobro očuvana. Najstarijem jezgru grada pripada okrugla kula visoka 16 metara i gradsko dvorište nekada opasano snažnim bedemom. U gradu je bio dizdar (zapovjednik tvrđave) sa malom posadom sve do 1838. godine.

Related posts