Bosanska Krupa: Za jačanje konkurentnosti preduzeća obučeno 30 zavarivača

U okviru projekta „Unapređenje Poslovne zone Pilana“ kojeg finansiraju Švicarska vlada, Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Općina Bosanska Krupa, obučeno je i certificirano 30 zavarivača iz Bosanske Krupe. Shodno projektu Općina je zajedno sa poduzećima definirala potrebe preduzeća unutar poslovne zone, te organizirala i osigurala obuku za jačanje preduzeća. Kroz cijeli projekt unapređena je postojeća saradnja sa privatnim sektorom, kao i mehanizmi komunikacije.

Obuku je u periodu od 17. do 21. oktobra u firmama Bosankar i Acma izvršila certifikacijska kuća TUVADRIA d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Službom za certificiranje sistema i osoblja TÜV Thüringen Njemačka. Obuka je rađena sa zavarivačima koji imaju iskustvo u radu, ali ne poznaju sve vještine ovog zanata i specifične zahtjeve koje postavlja standard. Osnove sadržaja bile su program poznatih škola zavarivanja na Balkanu i smjernice date od strane instruktora u skladu sa standardiziranim zahtjevima. Dvadeset pet radnika firme Bosankar i pet radnika firme Acma iz Poslovne zone „Pilana“ kroz obuku je radilo na pripremi materijala, pravilnom odabiru pomoćnog materijla, pravilnom omjeru jačine struje, napona, brzine dodavanja žice, vještini prilikom povlačenja vara i protoku zaštitnog gasa. Nakon toga izvršeno je atestiranje. Na pripremljenim pločama, kandidati su uz prisustvo inspektora izvarili uzorke shodno položaju na kom su polagali atest. Uzorci su dostavljeni akreditiranom institutu na ispitivanje. Po dolasku rezultata, inspektor je izradio akreditirane certifikate za sve polaznike TÜV-a Thüringen e. V.

Inače, u okviru pomenutog projekta izgradila se glavna saobraćajnica dužine 300 m unutar Poslovne zone „Pilana“ koja direktno povezuje prilaze prema postojećim i budućim investitorima. Ovim je ulagačima olakšana pristupna komunikacija, ali su stvorene i pretpostavke za proširenje postojećih i gradnju novih proizvodnih kapaciteta.

PLOD Centar Bihać i Općina Bosanska Krupa su u okviru projekta sklopili sporazume o saradnji sa preduzećima iz Poslovne zone „Pilana”, nakon čega je provedena analiza potreba prema kojoj su skrojeni servisi i tehnička podrška preduzećima. Tokom projekta održano je više poslovnih događaja, edukacija radne snage i tečajeva u svrhu jačanja konkurentnosti preduzeća.

Related posts