BOSANSKA KRUPA: Sanacija deponije Krivodol vrijedna 1.5 milion KM

Radovi na sanaciji deponije Krivodol se odvijaju predviđenom dinamikom. Prostor koji je do prije nekoliko mjeseci bio lokacija nekontrolisanog odlaganja otpada i potencijalni izvor zaraze, već poprima izgled uređene višenamjenske površine uklopljene u prirodni ambijent.

Do sada su završeni primarni radovi, krčenje i uređivanje prostora, oblikovanje deponije, izmještanje pristupne ceste. Trenutno se vrši brtvljenje, odnosno radovi na polaganju geosintetičkih materijala čija je svrha sprečavanje vode u tijelo deponije, kao i kontrolisano otplinjavanje.

„Završetak projekta će doprinjeti da kvalitet života bude na znatno višoj razini. Zatvaranjem i saniranjem deponije će se stvoriti još bolji uslovi za razvoj poljoprivrede i dati novi zamah u stočarstvu, jer će velike površine koje gravitiraju deponiji Krivodol biti “dekontaminirane“ i moći će se koristiti u razne svrhe. Naravno na cijelom području povećat će se kvalitet izvorišta vode i vremenom će se očistiti podzemni vodni putevi pa će tako u budućnosti doći i do poboljšanja opštih uslova za razvoj organske proizvodnje“, rekao je između ostalog načelnik Armin Halitović prilikom posjete deponiji.

Inače, Općina Bosanska Krupa je jedna od četiri lokalne zajednice u Federaciji BiH koja je dobila grant kroz projekt IPA 2011 kandidovanog preko Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a koji se realizuje preko Svjetske banke. Bosanskoj Krupi je početkom 2014. godine Evropska unija odobrila grant sredstva u iznosu od skoro milion eura koja trebaju biti utrošena na sanaciju deponije Krivodol. Do augusta ove godine trajale su administrativne procedure da bi prije nekoliko sedmica konačno otpočeli radovi.

Prestoji još završetak sistema za otplinjavanje, prekrivanje cijele deponije navedenim materijalima a zatim i slojem zemlje, izgradnja hidrantske mreže i kanala za oborinske vode.

Završetkom tih radova, u bosanskokrupskoj priči o ekologiji, zdravoj hrani, okolišu i turizmu okreće se novi list i ulazi u poglavlje koje govori o čišćoj, zdravijoj i ljepšoj Bosanskoj Krupi.

Related posts