Bihać: Održan Okrugli stol „Ulica nije dom“

U Bihaću je danas u okviru informativne kampanje Žena sa Une i Regionalne mreže jugoistočne Evrope za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici uz podršku Save the Children održan Okrugli stol „Ulica nije dom“.

Učešće na Okruglom stolu uzeli su predstavnici nadležnih ministarstava, instusticija i ustanova kao i nevladinih organizacija, koje se posredno ili neposredno u svom radu susreću sa ovom problematikom.

Uvodničari Okruglog stola bile su izvršna direktorica Žena sa Une, gđa. Aida Behrem i koordinatorica Dnevnog centra, gđa Mirsada Pečenković, koje su istakle da su hiljade djece u našoj regiji prisiljena na život i rad na ulici. Ta djeca nisu na ulici svojom voljom i izložena su rizicima trgovine ljudima, različitim oblicima nasilja i opasnostima po život i zdravlje, te su Dnevni centri trenutno najbolje rješenje za rješavanje problema ove ranjive grupe.

Na temu propisa koji se odnose na zaštitu djece ekonomskog iskorištavanja, primjene u praksi i mogućnostima njihovog poboljšanja govorio je Ministar pravosuđa i uprave u Vladi USK-a, Dr.sci. Nikola Findrik, u čijem izlaganju je prepoznata potreba za većim nastojanjem da se utječe na usvajanje ili izmjene postojećeg zakonodavnog okvira i relevantnih propisa, te da se usklade raznolike i nedosljedne prakse.

O novim oblicima iskorištavanja žrtava trgovine ljudima i zloupotrebi djece, te iskustvima iz domaće i međunarodne prakse govorio je Portparol PU Bihać – MUP USK-a, gosp. Bahrudin Dželalagić. „Svaki oblik eksploatacije djece ima za posljedicu ugrožavanje fizičkog i mentalnog zdravlja djeteta, ugrožavanje prava na obrazovanje, kao i moralnog, socijalnog i emocionalnog razvoja djeteta. Svaki oblik eksploatacije djeteta je nasilje nad djetetom, zbog toga se i svaka sumnja da je dijete žrtva trgovine i eksploatacije mora prijaviti nadležnim organima“, poruka je gosp. Dželalagića.

Kakvu ulogu i značaj obrazovni sistem ima u smanjenju predrasuda i stigme o djeci uključenu u život i/ili rad na ulici prezentirala je Mr.sci. Belmana Trivunić, koja je istakla da je za bolje »uključenje« i sudjelovanje ove djece u savladavanju školskog gradiva, nužno je utjecati na socioekonomski ambijent i kulturne navike ove populacije, s tendencijom njihova mijenjanja i približavanja dominantnome sociokulturnom obrascu.

Nakon izlaganja otvorena je diskusija koja je rezultirala donošenjem slijedećih zaključaka:

Usvojiti ili izmjeniti postojeći zakonodavni okvir i podzakonske akte
Uskladiti raznolike i nedosljedne prakse
Efektivno odgovoriti na kompleksne potrebe djece uključene u život i/ili rad na ulici i djece i mladih u riziku
Kontinuirano raditi na podizanju svijesti o potrebama djece koja žive i/ili rade na ulici i podržati rad Dnevnih centara

Related posts