BiH Reality check: Ima pulsa al nema teorije da se s ovim živi

Svaki žitelj Federacije BiH na svojoj grbači ima: 142 ministra, 142 sekretara ministarstava, više od 300 pomoćnika ministara, oko 300 savjetnika, čak 11 premijera i nekoliko stotina poslanika.

Federacija ima 35 vanbuždetskih fondova (1 penzioni, 11 fondova zapošljavanja, 11 zdravstvenih fondova, 11 fondova za ceste i jedan Fond za autoceste). Postojanje kantona dovelo je do toga da gradovi i općine FBiH iz PDV-a imaju najmanji prihod u Evropi (u FBiH je to 8,5%, u RS-u 18,5%, a evropski prosjek je od 20 do 35%).

Related posts