BiH izgubila stotine hiljada KM od obuke vozača

Zbog neorganizovanosti i opstrukcija BiH već pet godina, iako na to ima pravo, ne naplaćuje svojih pet odsto od cijene koju vozači za stručno osposobljavanje plaćaju Centru za obrazovanje u Širokom Brijegu.

Naime, prema cjenovniku koji je krajem januara 2012. godine objavljen u “Službenom glasniku BiH”, novčana sredstva uplaćena na osnovu stručnog osposobljavanja, sprovođenja ispita i izdavanja potvrde o stručnoj osposobljenosti upravitelja prevoza i vozača u međunarodnom drumskom prevozu raspoređuju se na način da 95 odsto pripada ovlaštenom organu (u ovom slučaju Centru za obrazovanje), a pet odsto se uplaćuje na jedinstveni račun Trezora BiH.

Početno stručno osposobljavanje za vozača prema ovom cjenovniku košta 345 KM bez PDV-a, a periodično 194 KM, dok upravitelji prevoza prvo, odnosno početno stručno osposobljavanje plaćaju 541 KM, a periodično 311 KM. Ako uzmemo u obzir da u BiH ima oko 9.000 vozača sa licencama za međunarodni transport i da su Centru za obrazovanje u Širokom Brijegu za licencu i edukacije plaćali u prosjeku oko 600 KM, lako je izračunati da je po tom osnovu naplaćeno više od pet miliona KM.

U Centru za obrazovanje u Širokom Brijegu rekli su nam da su kandidati njima uplaćivali 95 odsto sredstava, a da su preostalih pet odsto bili dužni uplaćivati na jedinstveni račun Trezora BiH.

“Mi nismo ovlašteni na naš račun zaprimati sredstva koja su namijenjena Trezoru BiH, kao javni prihod”, rekli su u Centru za obrazovanje, ističući da su kandidatima koji su plaćali edukaciju davali uputstva kako treba da izmiruju svoje obaveze prema Trezoru BiH.

U Ministarstvu transporta i komunikacija BiH odgovarajući na jedno od postavljenih pitanja poslanika Parlamentarne skupštine BiH nedavno su rekli da rade na tome da stvore uslove da se počne naplaćivati ovih pet odsto, a zanimljivo je i to da su te uslove počeli stvarati još polovinom 2014. godine.

U ovom ministarstvu kažu da su tada od Ministarstva finansija i trezora BiH tražili da donese naredbu o uplatnom računu kojom će se propisati neophodni elementi za primjenu cjenovnika.

“Ministarstvo finansija i trezora BiH odgovorilo je da je prethodno potrebno da Savjet ministara BiH da saglasnost na pravilnik Ministarstva komunikacija i prometa BiH kojim je predviđeno donošenje cjenovnika ili saglasnost na posebnu odluku kojom se reguliše visina naknade”, kazali su u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH.

Nakon toga ovo ministarstvo izrađuje novi pravilnik, ali Ministarstvo finansija i trezora daje primjedbe, nakon čega se radi novi pravilnik koji do dan-danas nije usvojen.

“To navodno školovanje i osposobljavanje je nepotrebno. U BiH na deset mjesta možete postati doktor nauka, a samo na jednom mjestu vozač. Ugovor te škole za navodno školovanje i osposobljavanje vozača je istekao u januaru ove godine i oni više nemaju pravo to da rade”, rekao je Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport RS, dodajući da pojedinci iz Ministarstva transporta i komunikacija BiH na sve načine pokušavaju da taj ugovor produže jer i te kako imaju koristi od toga.

On pojašnjava da vozaču da bi dobio licencu treba diploma “te škole” iz Širokog Brijega, za šta plati oko 600-700 KM, a da nakon toga imaju i edukacije, što oni zovu periodično stručno osposobljavanje.

“To je samo napravljeno da se uzmu pare i ništa više. Te periodične edukacije rade se u slučajevima kada se neki propisi u nekoj zemlji mijenjaju i to može da radi Privredna komora, a ne oni. Oni ovdje sazivaju vozače po kafanama i restoranima da im kažu, recimo, da je u Hrvatskoj promijenjen način plaćanja putarine i za to im uzmu 200-300 KM”, kaže Grbić. – pišu nezavisne.

BROJKE

345 KM bez PDV-a košta početno stručno osposobljavanje za vozača

194 KM košta periodično stručno usavršavanje vozača

541 KM plaćaju upravitelji prevoza za prvo, odnosno početno stručno osposobljavanje

311 KM cijena upraviteljima prevoza za periodično stručno usavršavanje

Related posts