Begić zakazao primopredaju novca u Sarajevu?

Uporedo sa hapšenjem tužioca iz Bihaća, nakon dvogodišnje istrage zakazan je i početak suđenja bivšim rukovodiocima preduzeća Šume USK-a.

Nakon dvije akcije vezane za kriminal u šumama, pod istragom Tužilaštva USK-a iz Javnog preduzeća Šume USK-a i Kantonalne uprave za šumarstvo obrađeno je i već drugu godinu još se obrađuje više od 20 lica, od vozača do direktora.

Iako nema zvanične potvrde o tome, pretpostavlja se da je i prošle sedmice uhapšeni tužilac USK-a Idriz Begić dio te priče, no krenimo redom.

Nagodba

U slučaju bivšeg direktora Šuma USK-a Đevada Muslimovića i njegovih saradnika, Tužilaštvo USK-a je uvelo novinu sa označenim novčanicama kao sredstvo za pribavljanje dokaza. Nepunu godinu nakon toga uhapšen je i direktor Kantonalne uprave za šumarstvo Amir Kličić zbog uzimanja mita od drvoprerađivača, koji je krivicu odmah priznao i nagodio se. Nakon njega je u Kantonalnoj upravi došlo još do desetak hapšenja, sve jedno iza drugog, gdje su terenski šefovi i lugari počinili isto djelo. Međutim, iako je Sud brzo rješavao slučajeve afere iz Kantonalne uprave za šume, proces vezan za Unsko-sanske šume još nije ni počeo, a pravosudne institucije nikakvo obrazloženje ne nude o tome. Možda to i nema veze sa nedavno uhapšenim tužiocem, ali ipak za Muslimovića i njegovu grupu upravo je zakazana statusna konferencija za 15. decembar, te bi nakon dvije godine od hapšenja suđenje moglo da počne.

S obzirom na to da je prekjučer na saslušanju za određivanje mjere pritvora tužiocu Idrizu Begiću objelodanjeno da se radi o uzimanju mita od šumokradica, da bi im navodno sredio vansudsku nagodbu ili manju kaznu zbog kriminala u šumskom bogatstvu, postavlja se opravdano pitanje da li je to u vezi sa dvogodišnjom istragom u šumama.

Za razliku od dvije ranije spomenute afere koje se odnose na šumski kriminal i još se odmotavaju u Bihaću, slučaj protiv tužioca Begića pokrenulo je sarajevsko Tužilaštvo po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu.

Advokatica Idriza Begića, također sa uredom u Sarajevu, Sabina Hota – Ćatović kazala nam je da će uložiti žalbu na određenu mjeru pritvora. Međutim, nije nam mogla ništa kazati o svjedoku niti iz kojeg bi to moglo biti slučaja.

– Izrečene su striktne mjere zabrane identiteta zbog zaštite svjedoka i ni tužilaštvo ni odbrana ni sud, niko vam to neće reći. Mogu još samo da potvrdim naš stav na kojem ćemo insistirati, a to je da sarajevsko Tužilaštvo nije nadležno u ovom predmetu, iako oni to opravdavaju navodnom primopredajom novca koja se trebala desiti u Sarajevu, kazala nam je Hota – Ćatović.

Ukoliko uspiju u tome, nastojaće na taj način oboriti i prikupljene dokaze, a zbog proceduralnog promašaja.

Nagađanja

Naime, vjeruje se da je slučaj sa Idrizom Begićem krenuo iz Bihaća budući da su označene novčanice identične kao i u nekim ranijim bihaćkim scenarijima. Međutim, kako se ne bi desilo da Begića progone njegove radne kolege iz iste zgrade, tužbu u ovom slučaju zastupa Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu. Odbrana ne zna da li je sve tako, ali znaju da tako ne može.

– Ako je to tako, onda je glavni federalni tužilac trebao donijeti odluku o delegaciji Tužilaštva, međutim, nema takve odluke o određivanju nadležnosti, dodala je advokatica pritvorenog tužioca.

oslobodjenje.ba

Related posts