Alkohol poboljšava sposobnost govorenja stranog jezika

Najnovije istraživanje pokazalo je kako alkohol pomaže ljudima koji govore više jezika da se bolje sporazumijevaju na nematernjem jeziku.

Alkohol umanjuje sposobnost pamćenja i držanja pažnje, ali zato povećava samopouzdanje i reducira socijalnu anksioznost koji poboljšavaju sposobnost interakcije sa drugima na stranom jeziku.

Istraživanje je sprovedeno na tri univerziteta u Liverpoolu, Maastrichtu i Londonu, a testirano je kako manja količina alkohola utiče na sposobnost studenata da govore holandskim jezikom.

Učestvovalo je 50 studenata kojim je maternji jezik njemački, a koji odnedavno govore, čitaju i pišu holandski, pa tako poznaju jezik.

Svi ispitanici dobili su ili malu dozu alkohola ili piće bez alkohola, pa su onda upoređeni rezultati.

Konverzacije su snimljene, a žiri su sačinjavala dvije osobe kojima je maternji jezik holandski, a koje nisu znale da li su osobe konzumirale alkohol ili ne.

Related posts