Aktivnosti na rješavanju statusa radnika obespravljenih u postupcima stečaja

U Bihaću je danas održan sastanak sa predstavnicima radnika poduzeća sa područja Unsko-sanskog kantona, a koji su u postupcima stečaja ostali uskraćeni za pravo socijalnog zbrinjavanja.

Kako bi se ispravilo ovo grubo kršenje prava radnika, njih oko 500, premijer USK Husein Rošić i v.d. direktor Službe za zapošljavanje USK Anando Bakal vode kontinuirane aktivnosti i traže modalitete, u saradnji sa redornim ministarstvom Vlade F BiH i Federalnim zavodom za zapošljavanje, o čemu redovno izvještavaju predstavnike radnika.

Procjena je da će do kraja ove kalendarske godine krenuti isplate naknada za radnike koji su, u postupcima stečaja, ostali bez prava na naknade.

Related posts