A SDA – „Merhamet“ u šumama

Na posljednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona razmatran je Izvještaj o radu Javnog preduzeća od kantonalnog značaja „Unsko-sanske šume“ čiji je osnivač Skupština Unsko-sanskog kantona.

Skupština Unsko-sanskog kantona je nakon niza primjedbi i upozorenja zaposlenika i kooperanata ovog preduzeća o nezakonitim radnjama i samovolji u ovom preduzeću zatražila izvještaj o radu, razmotrila ga i gotovo jednoglasno ocijenila negativnim. To je bio razlog zbog čega je Skupština na istoj sjednici donijela i Odluku o razrješenju upravljačkih struktura u Unsko-sanskim šumama i imenovanju privremene Skupštine društva na period do 90 dana. Donešen i niz mjera za poboljšanje poslovanja u ovom preduzeću.

Predhodno je i Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala Izvještaj o poslovanju Unsko-sanskih šuma i isti ocijenila negativnim iz razloga jer je napravljen veliki podbačaj u proizvodnji i smatrajući da Izvještaj o radu ne prikazuje stvarno stanje u kojem se nalazi ovo preduzeće. Dobit koja je 4 puta manja u odnosu na predhodne godine Vlada smatra velikim podbačajem zbog čega je prvenstveno iskazano nepovjerenje prema sadašnjem menadžmentu Unsko – sanskih šuma.

Zašto je Skupština Unsko-sanskog kantona u turbulentnim političkim trenutcima na USK-a pokazala odlučnost i jedinstvo za promjene i sređivanje stanja u Unsko-sanskim šumama moglo se čuti prilikom iznošenja činjenica u okviru rasprave o Izvještaju o radu i poslovanju ovog preduzeća, što je među radnicima i kooperantima Unsko-sanskih šuma već duže poznato.

Naime, menadžment Unsko-sanskih šuma koji je pod apsolutnom kontrolom stranke A-sda nije imao dovoljno vremena, želje, a očito ni kompetencije da se bavi ostvarenjem Plana poslovanja za 2015.godinu, jer je glavni prioritet bio realizacija stranačke strategije da se preko Unsko-sanskih šuma i Direkcije za ceste USK-a „izvuče“ što više javnog novca i lične koristi za potrebe stranke i pojedinaca.

Da uzgoj i zaštita šuma, pravilno planiranje,kontrolisana sječa državnih šuma,pokretanje proizvodnje u DI SANICA, kao i sve drugo što pripada osnovnoj djelatnosti Unsko-sanskih šuma nije bilo bitno u odnosu na stranačke ciljeve A-sda pokazalo se na samom početku prilikom imenovanja upravljačkih struktura u preduzeću. Tako je A-sda u želji da ima podoban kadar a manje stručan za predsjednika Skupštine Unsko-sanskih šuma imenovala Sanela Zulića bečler ekonomije iz Cazina, koji je u to vrijeme obavljao pripravnički staž u Javnom preduzeću „Vodovod“ Cazin. Za generalnog direktora je imenovan Selvedin Ahmetašević dipl.pravnik iz Cazina, koji do dolaska na mjesto direktora nije imao nikakvo iskustvo u oblasti šumarstva pa ni privrede općenito.Do preuzimanja ovog preduzeća od strane A-sda Statutom društva je bilo propisano, a tako je bilo i u praksi da je za generalnog direktora mogao biti imenovan šumarski inžinjer sa 10 godina iskustva u struci i iskustvom rukovodioca.

Izvršni direktor za oblast ekonomije Enes Duračković,bečler ekonomije iz Cazina, također bez ikakvog iskustva u šumarstvu prvo je od strane Ahmetaševića na neodređeno primljen na poslove ekonomskog analitičara da bi nakon toga bio imenovan za izvršnog direktora.

Za Sekretara preduzeća pored pravnika sa dugogodišnjim iskustvom u Unsko-sanskim šumama imenovan je Nevres Mešić iz Ključa, koji je Predsjednik stranke A-sda Ključ i kandidat za načelnika općine Ključ.

Svoje mjesto u Unsko-sanskim šumama je pronašao i predsjednik A-sda Bosanska Krupa Midhat Arnautović, koji je također kandidat za općinsko vijeće na narednim izborima. Preko 30 novozaposlenih radnika u ovom preduzeću našlo je svoje mjesto na listama ove stranke za naredne izbore.

Direktor je također odlučio da se oduži stranci i u Bosansku Krupu i Cazin primi na neodređeno nekoliko omladinaca iz Cazina na poslove vatrogasaca bez ikakvog iskustva i potrebne kvalifikacije za ovaj vrlo značajan i opasan posao.

Saznajemo da je direktor sebi zamijenio i ličnu sekretaricu sa kojom je odmah zaključio ugovor za stalni radni odnos.

Menadžmentu Unsko-sanskih šuma se između ostalog zamjera što su sredstva za izgradnju i nasipanje puteva koja na godišnjem nivou iznose preko 500.000,00 KM se nisu trošila domaćinski i namjenski, već se preko određenih dobavljača nastojala „kupovati“ podrška stranci A-sda. Za financijske i kadrovske tokove u ovom preduzeću ispred A SDA je bio zadužen Rifet Hozanović (Hozan) koji je zbog krađe u Merhametu osuđen punosnažnom presudom. Šta će nadležni istražitelj zateći u šumama ostaje da se vidi tek nakon primopredaje.

O finansijskom poslovanju, trošenju milionskih novčanih sredstava za nabavku opreme,radova i usluga moći će se javnost detaljnije upoznati nakon što se izvrši primopredaja u ovom preduzeću, ali sudeći po onome što je nedavno ustanovila poreska inspekcija u ovom preduzeću , da je utajeno preko 100.000,00 KM neplaćenog poreza indikativno je da je i tu vrijedilo pravilo da je stranka ispred zakona i države.

Sve ovo je samo dio primjera koji oslikavaju politiku upravljanja Javnim preduzećem „Unsko-sanske šume“ doo pod apsolutnom kontrolom stranke A-sda, što je nakon velikog podbačaja u proizvodnji rezultiralo ozbiljnijim angažmanom Vlade i Skupštine Unsko-sanskog kantona u ovom javnom preduzeću koje se smatra generatorom privrede na Unsko-sanskom kantonu.

inmedia.ba

Related posts