33. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Vlada Unsko-sanskog kantona zasjedala je danas u Bihaću. Između ostalog, utvrđen je Prijedlog Zakona o turizmu USK.

Sistemske manjkavosti, loše koncipirani zakonski propisi u oblasti turizma doveli su do izražene evaziju boravišne takse pa je država uskraćena za javni prihod koji joj pripada. Uređenje oblasti turizma spada u zajedničku nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine i kantona pa se ukazala potreba da Unsko-sanski Kanton sa određenim specifičnostima zakonski uredi ovu djelatnost. Dosadašnja Turistička zajednica koja je bila nosilac određenih turističkih aktivnosti ovako organizirana nije uopće koristila pružaocima niti korisnicima turističkih usluga. Po novom Zakonu, koji je prošao javnu raspravu, Turističku zajednicu osniva Unsko-sanski Kanton .

Jedan od ciljeva Zakona je i suzbijanje sive ekonomije u oblasti turizma, bolja zaštita korisnika turističkih usluga, povećanje budžetskih i vanbudžetskih prihoda, zaštita tržišnog natjecanja i doprinos većoj profesionalizaciji djelatnosti, a sve u funkciji planiranog razvoja ove oblasti.Kroz nove zakonske propise pored ciljeva osnivanja, djelatnosti i zadataka, pravnog statusa, javnosti rada, organa upravljanja, finansiranja i prihoda od boravišne takse, načina plaćanja, načina prijave i odjave turista, načina korištenja i raspoređivanja boravišne takse.

Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj je sjednici utvrdila, i uputila Skupštini USK na pretresanje po hitnom postupku, Nacrt Odluke o izmjenana i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu. Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona sa vanredne sjednice održane 12.decembra zadužena je Vlada Unsko-sanskog kantona da osigura sredstva u Budžetu Unsko- sanskog kantona za školsku 2016/17 godinu, za isplatu plata zaposlenim u ovoj ustanovama čiji je osnivač Banjalučka biskupija.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je uputilo Ministarstvu finansija zahtjev za izmjenu BudZeta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu, kako bi se obezbjedila potrebna sredstva. Odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu, predlaže se povećanje zaposlenih kod budžetskog korisnika: Katolički školski centar „Ivan Pavao II”, Bihać za 10 zaposlenih, a sredstva će biti obezbjeđena unutrašnjom preraspodjelom između budžetskih korisnika, tako da neće doći do povećanja ukupne mase sredstava planirane u Rebalansu za 2016. godinu.

Razmatrana je i usvojena informacija o primjeni Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Unsko-sanskog kantona u dijelu koji se odnosi na realizaciju sati preko norme. Zaduženo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da sačini prijedlog Izmjena i dopuna standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja u saradnji sa akademskom zajednicom koja će osigurati pokrivenost nastave i optimalno opterećenje nastavnika i saradnika zasnovano na jasno definisanim kriterijima.

Related posts