22.sjednica Vlade USK: Utvrđen Nacrt Budžeta za 2017. godinu

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona na kojoj je utvrđen, i upućen u skupštinsku proceduru, Nacrt budžeta za 2017. godinu te Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta za 2017. godinu.

– Ministarstvo finansija, na osnovu Dokumenta okvirnog budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017. – 2019. godinu, koji, sukladno Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine, zasnovalo je pripremu i izradu Nacrta budžeta. Makroekonomske predpostavke i prognoze kao i projekcije prihoda po osnovu indirektnih poreza, usvojeni od strane Fiskalnog vijeća, bile su polazna osnova za projekciju Budžeta Unsko – sanskog kantona za 2017 . godinu, obrazložio je Salih Dedić, ministar finansija u Vladi Unsko-sanskog kantona.

Ministar Dedić napominje da se budžetski korisnici, prilikom izrade Nacrta, nisu pridržavali datih ograničenja te su izrazili potrebe u iznosu od 50 miliona KM veće od realnih mogućnosti, a kako ih većina nije korigovala Ministarstvo je moralo svesti izražene zahtjeve budžetskih korisnika u realne okvire.
U Nacrtu Budžeta USK za 2017. godinu ukupni planirani prihodi iznose 193.604.290 a ukupni planirani rashodi 193. 297.733 KM iz čega proizilazi pozitivan tekući bilans budžeta u iznosu od 306.557 KM, dakle, uz pokriće deficita, ima izražen suficit, zbog čeha je , nakon četiri godine, prvi put pozitivno mišljenje na Nacrt bužeta dalo Federalno ministarstvo finansija.

Premijer Rošić zadovoljan je što je temeljni finansijski dokument pripremljen pravovremeno, da se pokazuje ispravnom nova politika planiranja povećanja prihodovne strane zavođenjem discipline plaćanja zakonskih obaveza. Iako je prošla Vlada projicirala deficit od 10 miliona KM, Nacrtom za 2017. godinu iskazan je suficit, a resorni ministar Dedić zaslužuje čestitke, kaže premijer USK.

Članovi Vlade razmatrali su danas i izvještaj o trošenju budžetske rezerve i konstatirali da se i u trošenje sredstava rezerve mora uvesti disciplina te da je, između ostalog, nelogično da su iz rezerve premijera plaćani sportski događaji iako Sportski savez ima grant iz budžeta od oko milion KM.

Na prijedlog Nikole Findrika, ministra pravosuđa i uprave Vlada je usvojila, i prema Skupštini uputila, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu, kojim su izvršena usklađivanja i poboljšan osnovni tekst Zakona.

Na današnjoj sjednici razmatrana je i Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, izbjeglih i raseljenih osoba i povratnika u 2015. godini te programi rada za 2017. godinu: Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, Poljoprivrednog zavoda i Zavoda za prostorno uređenje te Kantonalne uprave civilne zaštite.

Related posts