Zasjedalo Gradsko vijeće Bihaća

Gradski vijećnici na danas održanoj 2. sjednici GV Bihać izborom Adnana Habibije, Ilde Alibegović i Irme Dedić za zamjenike predsjedavajućeg GV Bihać, upotpunili su izbor rukovodstva GV Bihać. Time je nakon izbora Davora Župe za predsjedavajućeg GV Bihać završen izbor rukovodstva GV Bihaća. Na lični zahtjev predlagača, bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića, a uvažavajući financijsku situaciju u Budžetu grada Bihaća, vijećnici su danas jednoglasno usvojili i Odluku o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama zaposlenika gradskih organa uprave Bihaća.

Naime, želeći dati svoj lični doprinos u stabilizaciji Budžeta, gradonačelnik Fazlić predložio je izmjene u dijelu koji se odnosi na plaće i naknade Gradonačelnika. Predloženom Odlukom neto plaća Gradonačelnika iznosi tri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom statističkom podatku u protekla tri mjeseca. Na ovaj način plaća Gradonačelnika umanjena je oko 40 posto od plaće koja pripada gradonačelniku prema važećoj Odluci. Izmjenjenom odlukom plata gradonačelnika Bihaća umjesto predviđenih oko 4.500 KM iznosti će oko 2.500 KM.

„Od preuzimanja dužnosti gradonačelnika Bihaća susretao sam se sa brojnim zahtjevima svojih sugrađana koji doslovno nemaju sredstava za osnovne životne potrebe. Stoga sam odlučio da shodno stanju u kojem se nalazi budžet grada Bihać da vama vijećnicima predložim ovu odluku i svojim primjerom doprinesem uštedama. Mene je lično sramota da imam tako velika primanja u današnjem vremenu i ovo je poruka da svi zajedno moramo promijeniti odnos prema javnim sredstvima i trošiti skromno i onoliko koliko imamo. Vjerujte, to je jedini način da bolje živimo u ovom našem gradu „-kazao je gradonačelnik Fazlić.

Većinom glasova vijećnici su danas usvojili Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bihaća za 2017.godinu. Riječ je o zaduženju koje se realizira od 2013. godine i koristi se u slučaju potrebe prevazilaženja kratkoročnih vremenskih neusklađenosti između prihoda i rashoda u toku budžetske 2017. godine.

Vijećnici su danas izabrali i članove Administrativne, Statutarne i Komisije za financije i budžet,Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisije za rad , zdravstvo i socijalnu politiku , Komisije za obrazovanje,kulturu,sport i mlade,Komisije za lokalnu samoupravu,Komisije za žalbe,Komisije za predstavke i prijedloge,Komisije za odlikovanja i priznanja,Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova, Komisije za sigurnost i regulaciju saobraćaja i Etičke komisije.

Na današnjoj sjednici imenovani su i članovi Kolegija GV Bihać kojeg će u narednom periodu činitigradonačelnik Šuhret Fazlić , te vijećnici Davor Župa, Ilda Alibegović, Adnan Habibija, Irma Dedić, Armin Amidžić, Amra Ćehajić, Fatka Kulenović, Dinko Bećirspahić,Emil Muharemagić,Hasan Keškić i Zlata Ibrahimpašić, sekretar GV Bihać.

Related posts