Zapošljavanje u Oružanim snagama BiH: Prilika za mlade sa područja USK

Povodom apliciranja na ranije objavljene konkurse za prijem personala Ministarstva obrane i OS BIH u rang ovicira, stručni tim minstarstva odbrane BIH održao je informativnu kapanju na Univerzitetu u Bihaću. Osnovni zadatak kampanje za cilj ima približivanje predmetnog vojnog poziva ciljanoj populaciji, a to su studenti završenih akademskih godina.

Ministarstvo obrane BIH početkom mjeseca septembra objavilo je konkurs za prijem novih kadrova, odnosno za popunu sve većeg broja upražnmjenih mjesta. Kapanja za javni pooziv provodi se u cijeloj BIH pod nazivom Postani oficir OS BIH. Interes mladih visoko obrazovanih ljudi iz cijele BIH dostigao je zavidnu brojku i sve je više onih kojei žele iskoristi mogućnost prije svega redovnog zaposlenja,a potom i jedinstvenu priliku u gotovo svim oblastima, kao što je napredovanje ali i suradnja sa svim vojskama u cijelom Svijetu. Iako se kampanja provodi u cijeloj zemlji deset dana prije zatvaranja oglasa uočeno je da je najmanji broj prijavljenih sa područja USK-a, te je tim povodom danas na Univerzitetu u Bihaću održana prezentacija Min. Obr. i OS BiH, a to je privući što veći broj mladih ljudi da se prijave na ovaj konkurs, i postanu dio Oružanih snaga BiH koje su najuređenija institucija u BiH”

Malo vremena je ostalo za sve visokoobrazovane mlade ljudi da se prijave na otvoreni konkur, ali još uvijek dovoljno da ukoliko imate 27 godina i visoko ste obrazovani. S ovim neće biti završen prijem mladih ljudi u OS BIH jer već na proljeće otvara se novi konkurs za sve one koji će u do kraja kalendarske godine steći diplome sa jednog od Univerziteta u BIH. Sve informacije i uvjete konkursa mogu se pronaći na internet starani ministarstva Odbrane BIH.

rtvusk.ba

Related posts