Za sport u USK država izdvojla samo 4.500 KM

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva civilnih poslova donijelo je Odluku o rasporedu sredstava tekućeg granta Sufinansiranje sportskih manifestacija za 2016. godinu – piše N1.

Sredstva koja je država namijenila sportu i ove godine bila su skromna. Ukupno je raspoređeno manje od milion maraka.

Za sport u BiH izdvojeno je 900.000 KM, a od tog iznosa u Unsko-sanski Kanton stiglo je 4.500 KM, i to:

GRADSKI SAVEZ BIHAĆ 2.000,00 KM
SPORTSKI SAVEZ UNSKO SANSKOG KANTONA BIHAĆ 2.500,00 KM

Related posts