Za provođenje Strategije zaštite okoliša Vlada FBiH izdvojila 2.000.000 KM

Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava transfera za Akcioni plan Strategije okoliša za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM.

U cilju provođenja Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša (2008-2018.) Federalno ministarstvo okoliša i turizma izrađuje godišnje programe za provedbu prioritetnih projekata.

Za sufinansiranje projekata za izgradnju infrastrukture, nabavku sredstava, opreme i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom na području Federacije BiH u 2016. godini planirano je 1.100.000 KM, a korisnici su općine s područja Federacije BiH.

Za podršku regionalnim sanitarnim deponijama za upravljanje komunalnim otpadom planirano je 300.000 KM, a za njih mogu konkurirati privredna društva koja upravljaju regionalnim sanitarnim deponijama otpada, odnosno regionalnim centrima za upravljanje otpadom. Za sufinansiranje projekata zaštite prirode predviđeno je 400.000 KM, a korisnici mogu biti uspostavljene institucije koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima na teritoriji Federacije BiH.

U cilju podizanja svijesti o okolišu u Federaciji BiH planirano je 100.000 KM, a korisnici mogu biti nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša. Isti iznos bit će izdvojen za finansiranje troškova pomoći za sanacije šteta u okolišu čiji korisnici mogu biti svi subjekti s područja Federacije BiH kojima su neophodna interventna sredstva za sprečavanje, zaustavljanje ili saniranje nastale štete i okoliš doveo u prvobitno stanje.

Related posts