Vlast je uvijek privlačna: Veliki broj kandidata za načelnike na ovogodišnjim izborima u BiH

Na ovogodišnjim izborima u BiH registrovan je veliki broj kandidata za načelničke funkcije. Na pitanje zašto je funkcija načelnika tako primamljiva nekadašnji dekan i dugogodišnji profesor predmeta lokalna i regionalna samouprava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Mirko Pejanović odgovara da je vlast uvijek privlačna.

“Onaj ko se kandiduje najprije dobije povjerenje u svojoj stranci, osim ako nije nezavisni kandidat. Potom dobija povjerenje u svojoj lokalnoj sredini, postaje poznata osoba, a na kraju to je konkretna funkcija u vršenju vlasti koja opredjeljuje ekonomski, socijalni i kulturni razvoj lokalne zajednice jer ima snažne podloge vršenja vlasti. Vlast je uvijek privlačna”, rekao je Pejanović za Klix.ba.

Kako kaže, pozicija načelnika je važna za razvoj lokalne samouprave jer načelnici imaju tri poluge vlasti, a samo jednu nemaju: opće odlučivanje (što vrši vijeće). Naime, načelnici predlažu i provode politiku te u svojim rukama imaju administrativno-upravni aparat za provođenje politika.

“U tom kontekstu načelnik je veoma moćna osoba u smislu vršenja vlasti. Ove godine je nešto više kandidata za načelnike i to ne znači da je to nepovoljno. Naprotiv, građani će imati mogućnost da od tih brojnih ponuda odaberu ono u šta oni najviše vjeruju. Odnosno, one ljude od kojih najviše očekuju”, kazao je Pejanović.

Ističe i da je potrebno da kandidat za načelnika prije svega ima ugled kod građana, sposobnost za menadžerske poslove, sposobnost oblikovanja projekata razvoja i sposobnost komunikacije s građanima.

On je kazao kako su lokalni izbori od krucijalnog značaja za stanovnike BiH.

“U nečemu imaju više važnosti od parlamentarnih izbora. Ovi izbori, kao i svi dosadašnji izbori, za lokalne vlasti omogućuju da građani ispolje svoju demokratsku volju u izboru vijećnika u općinskim vijećima i načelnika. To su vlasti koje su najbliže građanima i one, bez obzira na to koliko imaju ovlasti, direktno utječe na uslove života građana u lokalnoj zajednici”, kazao je Pejanović.

Objasnio je da se tu prije svega misli na ulogu općinskog vijeća koje odlučuje o svim pitanjima razvoja općine i na načelnika kao nosioca izvršne vlasti.

“Ta tijela imaju važnu ulogu. Građani o njihovom radu znaju i žele da njihov rad bude što uspješniji. Zato su lokalni izbori prilika da se građani izjasne za one ljude koji bi najuspješnije obavljali ulogu lokalnih vlasti”, rekao je Pejanović.

Kako kaže, lokalne vlasti su subjekt lokalnog, ekonomskog i infrastrukturnog razvoja te stvaranje uslova za obrazovanje građana, sigurnost, zaštitu životne sredine i tako dalje.

“Od uspjeha onih koji vrše vlast najviše zavisi kvalitet življenja u lokalnoj zajednici. Zna se da u evropskim državama, a to polako i kod nas stiže, manji gradovi postaju mjesta željenog življenja. Primjer su Gračanica, Gradačac, Bijeljina, Doboj ili Tešanj. Tamo su građani u znatnoj mjeri angažovani, uključeni i imaju napredak u socijalnom razvoju”, ocijenio je Pejanović.

S obzirom na to da bi lokalne samouprave u svojoj strukturi trebale biti sposobne ili gotovo sposobne da odgovore na potrebe građana, Pejanovića smo pitali kakav je kapacitet bh. lokalnih samouprava.

“Postoje veoma nerazvijene jedinice lokalne samouprave i one praktično ne uspijevaju pokrenuti razvoj. To su sve one općine koje su nastale međuentitetskom diobom ranijih općina s obzirom na to da su ekonomski nemoćne i demografski male. Naprimjer, Foča, Ustikolina, Grahovo, kao i neke općine u FBiH koje teško postižu razvoj”, ocijenio je Pejanović.

Na drugoj strani postoje i općine koje su ekonomski i društveno optimalne i koje su postale primjer ekonomskog i socijalnog razvoja poput Tešnja, Gračanice, Gradačca, Srebrenika, Tuzle, općine Centar Sarajevo, općine Novi Grad Sarajevo i tako dalje.

“Lokalne vlasti imaju prevashodnu ulogu u poticanju ekonomskog, socijalnog i infrastrukturnog razvoja. Vlasti na drugim nivoima nemaju nekakvih zamašnih projekata koji bi nosili razvoj BiH”, rekao je Pejanović.

Related posts