Vlada USK: Ispraviti nepravdu prema Saničanima

Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona sa savjetnikom Jasminom Musićem organizirao je  sastanak sa predstavnicima bivših radnika Drvne industrije „Sanica“ iz Ključa.

120 radnika ovog poduzeća obespravljeno je tokom stečajnog postupka, ostali su bez prava na zbrinjavanje nizom grešaka koje su počinili prvo poslodavac a potom Služba za zapošljavanje. U takvoj situaciji našlo se 520 bivših radnika iz deset firmi na području ovog Kantona, u kojima je proveden stečaj, informisao je premijera Rifat Dolić, direktor Službe za zapošljavanje USK.

Premijer Rošić zadužio je ministre poljoprivrede i privrede u Vladi USK Dragana Polimanca i Asmira Crnkića da hitno pripreme kompletnu informaciju o stanju u DI Sanica sa prijedlogom mjera, a prioritet će biti ispravljanje nepravde prema oštećenim radnicima i rješavanje njihovog pravno-radnog statusa.
Di Sanica je specifično poduzeće s obzirom da su bivši radnici čuvali godinama imovinu poduzeća nakon propale privatizacije. ŠPD „Unsko-sanske šume“ kupilo je imovinu u stečaju uz obavezu pokretanja firme i zapošljavanja što nije realizirano. Urađen je programa revitalizacije DI Sanica, koji je potpisao ekspertni tim BIP-a inžinjeringa iz Zavidovića koji je procijenio da bi s odgovornim upravljanjem proizvodnja mogla biti pokrenuta, a fabrika i bez konkurencije u regiji kad je u pitanju linija furnira i proizvoda od furnira.

Nakon rješavanja statusa radnika, koji nisu zbrinuti u procesu stečaja, Vlada USK razmatrat će informaciju o stanju u DI Sanica te utvrditi prijedlog mjera koje će uputiti Skupštini koja je osnivač ŠPD Unsko-sanske šume, slijed je aktivnosti koje je utvrdio premijer Husein Rošić nakon današnjeg sastanka.

Related posts