Vikendom gužve na Graničnom prijelazu Izačić – Ličko Petrovo selo

Ljeto je i sezona godišnjih odmora pa su na brojnim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini, posebno onima s Republikom Hrvatskom zbog povećanog broja motornih vozila koji čekaju na prelazak državne granice evidentne gužve. Na Graničnom prijelazu Izačić – Ličko Petrovo selo posebno je to izraženo vikendom, petkom na ulazu iz Republike Hrvatske a nedjeljom na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Povremene gužve događaju se i radnim danima pa se na prelazak granice čeka jedan do dva sata.

Gužve vikendom

U koloni na izlazu iz BiH i ulazu u Republiku Hrvatsku, u vrijeme naše posjete graničnom prijelazu, tridesetak, a na ulazu u BiH tek nekoliko automobila. Refik Šabotić, komandir jedinice Granične policije BiH Izačić kaže kako je vikendom pojačan promet motornih vozila i prelazak preko državne granice. –Gužve na graničnom prijelazu Izačić uglavnom se evidentiraju vikendom i to petkom na ulazu u BiH i nedjeljom na izlazu iz BiH. Pošto je turistička sezona i sezona korištenja godišnjih odmora, ponekad čak i u radnim danima, ne postoji pravilo, te se u određenim kratkotrajnim vremenskim intervalima, sat do dva vremena znaju napraviti malo veće gužve na graničnom prijelazu, kaže Refik Šabotić, komandir Jedinice Granične policije BiH Izačić. Radnim danima na prelazak državne granice povremeno se čeka jedan do dva sata, ovisno o prilikama. Svi ljudski i tehnički kapaciteti na graničnom prijelazu, naglašava, stavljeni su u funkciju bržeg i efikasnijeg prelaska građana preko državne granice. Iz razgovora s putnicima doznajemo kako većinom koriste granični prijelaz Izačić – Ličko Petrovo selo jer do sada, kako kažu, nema velikih gužvi.

Najmanje tri mjeseca

Oni koji ikako mogu, izbjegavaju putovati vikendom kako bi izbjegli veće gužve. Radije putuju radnim danima, ukoliko je to moguće. Jedan od putnika kaže kako je sve po njegovom viđenju, snošljivo. Vikendom ne putuje, prilagodi se vremenu pa putuje radnim danima. Iako često putuje vikendom jer radi u Austriji pa dolazi kući u BiH, jedan od vozača kaže kako nikad nije čekao duže od pola sata. Komandir Jedinice Granične policije BiH Izačić, Refik Šabotić upozorava građane da vode računa o validnosti svojih putnih isprava, odnosno, roku njihovog važenja. –Vrijednost putne isprave za strance, odnosno, naše građane koji ulaze u Hrvatsku i dalje u Europsku uniju prema Shengenskim pravilima mora biti najmanje tri mjeseca od datuma namjeravanog povratka u Bosnu i Hercegovinu. I mi smo prilagodili naš Zakon o strancima da takvo pravilo važi i u našem Zakonu o strancima, kaže Refik Šabotić, komandir Jedinice Granične policije BiH Izačić.

Koristite i Užljebić

Iz Granične policije BiH građanima koji namjeravaju koristiti GP Izačić preporučuju da, po mogućnosti, putuju radnim danima u jutarnjim satima te da alternativno koriste međunarodni granični prijelaz Užljebić.

reprezent.ba

Related posts