Velika Kladuša: Problem asfaltiranja ulice Zuhdije Žalića leži u Općini

Problem asfaltiranja ulice Zuhdije Žalića nije u Sarajevu ili negdje drugdje, kamo se cijelo vrijeme pokušava prebaciti, već u Kabinetu načelnika Općine Velika Kladuša i njegovih saradnika, saznaje Reprezent.

Izvođač radova na izgradnji kolektora A i B koji se dijelom realizira i kroz navedenu ulicu, planirao je asfalt na kolovoz i trotoare postaviti još u novembru prošle godine, međutim iz Općine nije stigla tražena saglasnost. O tomu svjedoče zahtjevi i dopisi Općini Velika Kladuša, Ministarstvu unutrašnjih poslova USK-a i Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH od 10. novembrta 2016. godine koje prenosimo u cijelosti:

“Obavještavamo Vas da je Društvo za vodoprivredu „Bujice“ d.o.o. Konjic izvođač radova na projektu „Izgradnja kolektora A i B u Velikoj Kladuši“ izabralo preduzeće „KOV-GRAD“ d.o.o. Bužim kao Podizvođača radova na rekonstrukciji kolovozne konstrukcije ceste M 4.2. zajedno sa pješačkim stazama na cesti M 4.2.-001 ulicom Zuhdije Žalića, km 2+450 – km 2+900, te regionalne ceste sa pješačkom stazom od ulice Sulejmana Topića do ulice Hamdije Pozderca, ulicom Ive Marinkovića i od ulice Hamdije Pozderca do ulice Maršala Tita, ulicom Zuhdije Žalića. Molimo Vas da date Vašu saglasnost na izbor Podizvođača asfalterskih radova. U istom takvom dopisu MUP-u USK-a stoji još slijedeća rečenica: Molimo da obezbijedite prisustvo vaših službenika tokom izvođenja radova kako bi se saobraćaj regulisao u najboljem redu. U dopisu JP Ceste Federacije stoji još slijedeća rečenica: Molimo da pošaljete svog predstavnika nadzora kako bi u saradnji sa centralnim nadzorom na izgradnji kanalizacionih kolektora vršili nadzor nad izvođenjem radova.”

Na ovaj zahtjev prema Općini Velika Kladuša izvođaču radova do danas nije odgovoreno.

Izvođač radova je investitoru – Općini Velika Kladuša dana 09. decembra 2016. uputio i slijedeći dopis kojeg prenosimo u cijelosti:

“Obzirom da izvodimo radove na vraćanju saobraćajnice u prvobitno stanje u ulici Zuhdije Žalića uvidjeli smo da Glavni projekat rekonstrukcije kolovozne konstrukcije magistralne ceste M 4.2. zajedno sa pješačkim stazama urađen od strane firme GEO-FELD d.o.o. iz Bihaća, broj 58-10-GP/16. oktobar 2016. ne odgovara postojećem stanju na terenu. Isto se ogleda u slijedećem:

Kota projektovane nivelete saobraćajnice je za 20 cm viša od postojeće nivelete.
Saobraćajnica je proširena za 50 cm od PR 22 – PR 38 na strani gdje se nalazi kolektor, te ista ulazi u postojeći trotoar, što nije u skladu sa postojećim stanjem.
Projektom su predviđeni polietilenski šahtovi za odvodnju oborinske vode, što isto nije u skladu sa vraćanjem u prvobitno stanje.
Molimo da se izjasnite o istom, tj. da li će se saobraćajnica vraćati u prvobitno stanje što je ugovorna obaveza investitora i izvođača ili će se raditi po navedenom projektu što bi izazvalo dodatne troškove.”

Općina Velika Kladuša niti na ovaj dopis izvođača radova do danas nije odgovorila. Zbog ćutanja Općine Velika Kladuša, izvođač radova je 15. decembra 2016. godine uputio Urgenciju slijedećeg sadržaja:

“Obavještavamo Vas da su se stvorili uslovi za asfaltiranje magistralne saobraćajnice ulicom Zuhdije Žalića, tj. urađen je donji nosivi tamponski sloj, izvršeno ispitivanje zbijenosti istog, te izvršeno usaglašavanje obima radova i cijene radova kroz varijacioni predmjer sa glavnim nadzornim inžinjerom i šefom PIT-a. Ovim tražimo Vašu saglasnost za asfaltiranje kako bi i mi mogli dati nalog kooperantu za asfalterske radove za istim, uz napomenu da povoljni vremenski uslovi dozvoljavaju izvršenje pomenutih radova.”

Ulica Zuhdije Žalića je teško prohodna, posebno kada je kišovito (Foto: Kladusa.online)
Ulica Zuhdije Žalića je teško prohodna, posebno kada je kišovito (Foto: Kladusa.online)
Niti na ovaj zahtjev do danas izvođaču radova nije stigao odgovor.

Kontaktirali smo Ahmeda Bolobana, direktora Društva za vodoprivredu „Bujice“ d.o.o. Konjic koje je glavni izvođač radova na ovom projektu i evo odgovora:

“Tražio sam sastanak predstavnika izvođača radova, nadzornog organa i investitora da se problem pokuša riješiti jer sam vidio da je stanje u toj ulici katastrofalno, međutim mi ne možemo poduzimati nikakve radnje ukoliko ne dobijemo zeleno svjetlo od investitora odnosno nadzornog organa. Na tri naša zahtjeva iz prošle godine do danas nije odgovoreno. Ceste Federacije nisu problem, one su dale svoje uslove koje je projekt tražio. Instalacije su morale ići ispod kolovoza za što su Ceste Federacije dale odobrenje, međutim investitor nije bio voljan prihvatiti dodatne troškove i to je njegov problem, a ne nas izvođača radova. Novim projektom je izmjenjena trasa, zahtjevani su novi radovi itd. Projektom nije bilo predviđeno zatrpavanje tamponskim materijalom u cesti. Dakle, nisu troškovi samo asfalt. Sve je već bilo spremno za asfaltiranje, a spremno je i danas, samo treba potpisati saglasnost i kooperant ovog preduzeća „KOV-GRAD“ d.o.o. Bužim bi odmah počeo sa asfaltiranjem. Investitor traži ono što nije dogovoreno, a to je da se asfaltira cijela ulica pa tako samo dodatno asfaltiranje iznosi oko 70 hiljada KM. Nama još nisu plaćene situacije iz septembra i oktobra te radovi iz novembra i decembra koji iznose tri do četiri stotine hiljada KM koje još nismo naplatili. Investitor, nadzorni organ pa i projektant su nam dali dozvolu odstupanja od prethodnog projekta a to znači da se cjevovod postavi ispod saobraćajnice i tu nema naše odgovornosti ni promil mada sada trpimo ogromnu štetu jer završetak projekta stoji a mi spremni da ga okončamo. Prethodni projekt bio je u koliziji i jednostavno nikako nije mogao ići ispod trotoara.”

Iz priloženog se vidi kako predstavnici Općine obmanjuju javnost i krivca za svoje očite propuste traže izvan Velike Kladuše i odnedavno međusobnim optuživanjem. Građani Velike Kladuše, posebno oni koji iz neznanja i neobaviještenosti sve kritike upućuju na adresu Sarajeva, u kontekstu posljednjih dešavanja i ćutanja administracije, što potvrđuju zahtjevi u prilogu na koje nije odgovoreno, konačno znaju na kojoj je adresi problem sa asfaltiranjem ulice Zuhdije Žalića. Ovaj podatak posebno može i treba biti od koristi vlasnicima privrednih subjekata u toj ulici jer imaju adresu na kojoj tražiti štetu zbog izgubljene zarade nečijim javašlukom i neradom.

Još jedan detalj veoma je bitan za ovu problematiku a kojeg smo saznali iz dva izvora, od izvođača radova i iz Općine Velika Kladuša. Izvođač radova uveden je u posao i nekoliko mjeseci je radio, a da nije bilo saglasnosti JP Ceste Federacije BiH. Zbog opisanog stanja u Općinskom organu je panika, podnose se razne prijave i tužbe, ali čini se, na pogrešne adrese. Aktuelni saziv vlasti ganja vještice po Općini dok građani te ulice trpe, piše Reprezent.

Related posts