Usvojen Izvještaj za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća – vjetar

Gradski štab Civilne zaštite Grada Bihaća na današnjoj sjednici usvojio je Izvještaj o Javnom pozivu za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća – vjetar na području Grada Bihaća.

Za saniranje šteta nastalih od olujnog vjetra Grad Bihać izdvojio 55.000 KM, od čega će na osnovu danas usvojenog Izvještaja šteta svim prijavljenim koji ispunjavaju uslove iz Pravilnika, biti isplaćena u iznosu od 40 posto od ukupno prijavljene i utvrđene štete. Isplata osiguranog iznosa krenuti će već slijedeće sedmice, a dobiti će je lica koja ispunjavaju uslove za dodjelu novčanih sredstava za stambene objekte, lica koja imaju štetu na poljoprivrednim dobrima i pravna lica.

Štab Civilne zaštite Grada Bihaća danas je raspravljao i o situaciji sa povećanim brojem migranata u Bihaću, te je zaključeno da će sve nadležne gradske službe, javne ustanove i preduzeća kontinuirano pratiti situaciju i biti dio tima koji vodi brigu sa aspekta higijensko-zdravstvene zaštite i humanitarnog zbrinjavanja migranata u Bihaću.

Related posts