Ustavni sud BiH odbio zahtjev Narodne skupštine RS i zabranio referendum

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je održao 99. plenarnu sjednicu.

Ustavni sud je razmatrao zahtjev Narodne skupštine Republike Srpske za preispitivanje Odluke Ustavnog suda u predmetu broj U 3/13 koja se odnosi na ocjenu ustavnosti određenih odredaba Zakona o praznicima Republike Srpske. U vezi sa navedenim zahtjevom, Ustavni sud ističe da, prema članu 68. stav 1.

Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, uvjet za usvajanje zahtjeva za preispitivanje odluke Ustavnog suda jeste postojanje, odnosno otkrivanje činjenice koja bi po svojoj naravi mogla odlučno utjecati na ishod spora i koja, kad je odluka bila donesena, nije bila poznata Ustavnom sudu, te koja razumno nije mogla biti poznata stranci.

Odlučujući o zahtjevu za preispitivanje, Ustavni sud je utvrdio da je u osporenoj Odluci broj U 3/13 dao obrazloženje svih okolnosti na koje Narodna skupština Republike Srpske ponovo ukazuje u zahtjevu za preispitivanje. S obzirom na to da Narodna skupština Republike Srpske u svom zahtjevu za preispitivanje nije prezentirala nikakve nove činjenice u smislu člana 68. stav 1. Pravila Ustavnog suda, koje bi mogle utjecati na drugačije odlučenje Ustavnog suda u predmetnom slučaju, Ustavni sud je zaključio da ne postoje opravdani razlozi za usvajanje zahtjeva za preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj U 3/13 od 26. novembra 2015. godine, te ga je, stoga, odbio.

U sklopu današnjeg dnevnog reda Ustavni sud je razmatrao i zahtjeve za donošenje privremene mjere koje su podnijeli Bakir Izetbegović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, prvi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Safet Softić, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, četiri delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 25 članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 35 poslanika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i 16 delegata Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Spomenutim zahtjevima podnositelji zahtjeva su tražili od Ustavnog suda da se obustavi mprimjena Odluke o raspisivanju republičkog referenduma broj 02/1-021- 894/16 od 15. jula 2016. godine. Ustavni sud je Odlukom broj U 10/16 konstatirao da u ovoj fazi postupka postoji dovoljno razloga koji ukazuju na to da bi provođenje referenduma, prije nego što Ustavni sud odluči o zahtjevima koji su podneseni u konkretnom slučaju, imalo ozbiljne i neotklonjive štetne posljedice najprije za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 3/13.

Imajući u vidu da podnosioci zahtjeva ističu, a to ni Narodna skupština Republike Srpske u odgovoru ne osporava, da su aktivnosti na organizaciji i provođenju referenduma u toku, Ustavni sud smatra da sve navedeno može imati vrlo
negativne posljedice za izvršenje njegove Odluke broj U 3/13 i za nesmetan i efikasan rad Ustavnog suda u konkretnom predmetu, ali i za ustavni poredak općenito.

Ustavni sud je uvjeren da je, u smislu člana 64. stav (1) Pravila Ustavnog suda, u interesu svih strana u ovom postupku zaštita ustavnog poretka i stabilnosti Bosne i Hercegovine, te nesmetan rad Ustavnog suda u konkretnom slučaju.

Ustavni sud je uvjeren da privremeno obustavljanje primjene Odluke o referendumu – do donošenja konačne odluke o postavljenim zahtjevima, nije u suprotnosti sa navedenim interesima, već im direktno doprinosi. Ustavni sud je, stoga, usvojio privremenu mjeru kojom se privremeno obustavlja Odluka o raspisivanju republičkog referenduma.

fokus.ba

Related posts