Ustavni sud BiH: Galijaševiću i njegovoj supruzi povrijeđena ustavna prava na slobodu i sigurnost te slobodu kretanja

Ustavni sud BiH je na sjednici održanoj 10.oktobra zaključio je da je u predmetu određivanja mjera zabrane u predmetu bihaćkog gradonačelnika Emdžada Galijaševića i njegove supruge Adelaide Općinski sud u Bihaću načinio povredu ustavnih prava na slobodu i sigurnost te slobodu kretanja.

Po zaključku ove sudske istance utvrđeno je kršenje Ustava BIH, Evropske konvencije i Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju jer im je sud izrekao mjere zabrane a da prije toga nisu izvedeni pred sudiju radi davanja iskaza na okolnosti radi kojih su predložene te mjere.

Tako je Adelaida Galijašević uhapšena 15.juna 2016.godine iako je protiv nje tek 4. jula donesena naredba za provođenje istrage. Supružnicima Galijašević bilo je zabranjeno vršenje poslovnih aktivnosti, prilazak i boravak u zgradi organa uprave Grada Bihaća, kao i rad, a da nisu saslušani na okolnosti za koje ih se tereti.

Podsjećamo , Emdžad Galijašević je lišen slobode 15.juna i u pritvoru je proveo 15 dana zbog uzimanja mita od bihaćkog poduzetnika.

Nakon toga Općinski sud u Bihaću im je dva i po mjeseca zabranio kretanje u određenim dijelovima grada, dolazak na radno mjesto i sastajanje sa određenim ljudima a da nisu prethodno dobili mogućnost da se izjasne o zahtjevima Tužilaštva Unsko-sanskog kantona (USK).

U ovom periodu osim što im je onemogućeno da rade, uz ograničenje kretanja, nisu imali, između ostalog, ni mogućnost da učestvuju na lokalnim izborima čime su po zaključku Ustavnog suda povrijeđena njihova osnovna ljudska prava.- piše avaz.

Related posts